เปิดศักยภาพ ‘แอฟริกาใต้’ ตลาดใหม่ฮาลาล

เปิดศักยภาพ ‘แอฟริกาใต้’ ตลาดใหม่ฮาลาล
5 มีนาคม 2563
257

"แอฟริกาใต้" กำลังเป็นที่หมายตาสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ของไทย หนึ่งในคือ "ฮาลาล" และต้องการเข้าไปลงทุนในตลาดแห่งนี้ ซึ่งมีศักยภาพบางอย่างและโอกาสมหาศาลซ่อนอยู่

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมุ่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การทูตเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน ศักยภาพและขีดความสามารถของไทย ยกระดับสถานะและช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การหาตลาดใหม่ๆ ให้ภาคเอกชนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งตลาดฮาลาลใหม่เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่น่าสนใจ 

เชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ นำผู้ประกอบการร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Hostex Africa’s Food, drink and hospitality trade Expo (Hostex 2020) ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 2563 และได้พบปะหารือหน่วยงานในเคปทาวน์เพื่อแสวงหาลู่ทางโอกาสฮาลาลไทยในแอฟริกา

โครงการนี้มุ่งหาตลาดฮาลาลใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย และแสวงหาโอกาสการค้า-การลงทุนในตลาดประเทศแอฟริกาใต้ กิจกรรมมีทั้งการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานฮาลาลด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในธุรกิจบริการในคูหาประเทศไทย การเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทผู้นำเข้าสินค้า และการสำรวจคู่แข่งในตลาดประเทศแอฟริกาใต้

นอกจากนี้ยังจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสและข้อจำกัดทางการค้าในประเทศแอฟริกาใต้ โดยเรือโทโกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย บรรยายร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำกรุงพริทอเรีย และเจ้าของธุรกิจไทยในประเทศแอฟริกาใต้ เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนประสบการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการ

พร้อมกันนั้นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยังได้พบหารือกับหอการค้าแห่งรัฐเวสต์เคป (Wescape Chamber of Commerce) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนแห่งเวสต์เคป (WESGRO) และสมาคมฮาลาลแห่งแอฟริกาใต้ (SANHA) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้นเตรียมพร้อมการเปิดตลาดสู่แอฟริกาใต้

พร้อมกันนั้น อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยังได้พบหารือกับหอการค้าแห่งรัฐเวสต์เคป (Wescape Chamber of Commerce) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนแห่งเวสต์เคป (WESGRO) และสมาคมฮาลาลแห่งแอฟริกาใต้ (SANHA) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้นเตรียมพร้อมการเปิดตลาดสู่แอฟริกาใต้ 

เศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามการค้าและการแพร่ระบาดของไวรัสอุบัติใหม่ ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยต้องขยายตลาดให้กว้างไกลขึ้นและแสวงหาโอกาสใหม่ ดังนั้น การนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะช่วยให้เรียนรู้สภาพตลาดประเทศแอฟริกาใต้ในหลายระดับ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ความสนใจในสินค้าอาหารไทย ข้อควรรู้และข้อควรระวังในการทำธุรกิจในตลาดประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ โดยสินค้าไทยยังมีโอกาสในแอฟริกาใต้อีกมาก”

เชิดชายสรุปจุดแข็งของแอฟริกาใต้ว่า การเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคแอฟริกา AfCFTA จะช่วยให้ตลาดแอฟริกาเปิดกว้างขึ้นอีกมากประเทศแอฟริกาใต้มีประชากรเกือบ 60 ล้านคน เป็นชาวมุสลิมประมาณ 1 ล้านคน ธุรกิจกว่า  45% ของแอฟริกาใต้ใช้ฮาลาลเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยผ่านท่าเรือสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือเดอร์บัน ท่าเรือเคปทาวน์ และท่าเรือเอลิซาเบธ ประเทศแอฟริกาใต้ยังเป็นเส้นทางสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มีชาวมุสลิมจำนวนมากในภูมิภาคแอฟริกาเหนือด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง