นบข.ยืดชะลอขายข้าว ตั้งเป้าเพิ่ม 5 แสนตัน

นบข.ยืดชะลอขายข้าว ตั้งเป้าเพิ่ม 5 แสนตัน
3 มีนาคม 2563
496

นบข.ไฟเขียวขยายระยะเวลาโครงการชะลอขายข้าวเปลือกอีก 5 แสนตัน วงเงิน 5 พันล้านบาท พร้อมเห็นชอบวงเงินประกันภัยนาข้าวปีการผลิต 2563 วงเงินเอาประกัน 2.9 พันล้าน

     นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.) เห็นชอบขยายเวลาโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีจากเดิมสิ้นสุดเดือนก.พ.ออกไปเป็นสิ้นเดือนมี.ค.2563 หลังมีผู้สนในเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก โดยขยายเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 5 แสนตัน และกำหนดวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น5 พันล้านบาท

     ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ธ.ก.ส.วงเงิน 682 ล้านบาท แบ่งเป็นการชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการ 167 ล้านบาท และค่าจ่ายกรณีมีการระบายข้าว 515 ล้านบาท โดยให้ธ.ก.ส.ขอจัดสรรวงเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

     นอกจากนี้ ที่ประชุมนบข.เห็นชอบโครงการประกันภัยนาข้าวปีการผลิต2563 โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวปีการผลิต2562 และปรับปรุงทะเบียนในปีการผลิต2563 กำหนดการรับประกันภัยเป็น 2 ลักษณะคือ การรับประกันภัยพื้นฐาน(เทียร์1)จำนวน44.7ล้านไร่ และการรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ(เทียร์2) ไม่เกิน1ล้านไร่ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการในส่วนของพื้นที่เอาประกัน 44.7 ล้านไร่ จำนวนเงินรวม 2,910ล้านบาท

    สำหรับเบี้ยประกันแบ่งเป็นกลุ่มเทียร์1แยกออกเป็น 4 อัตรา คือ เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อธ.ก.ส.อัตรา 97 บาทต่อไร่เท่ากันในทุกพื้นที่,เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำอัตรา 58 บาทต่อไร่ ซึ่งทั้ง 2 กรณีรัฐบาลและธ.ก.ส.จะเข้าไปอุดหนุนให้ส่วนเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงปานกลางคิดอัตรา 210 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนให้ 73.77 บาทต่อไร่ และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงสูงอัตรา 230 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนให้ 75.17 บาทต่อไร่ มีวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไรครอบคลุม 7 ภัยและคุ้มครองภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดวงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่

     ส่วนกลุ่มเทียร์2 แบ่งเป็น3ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำอัตรา 24 บาทต่อไร่ ,พื้นที่เสี่ยงปานกลางอัตรา 48 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูงอัตรา 101 บาทต่อไร่ มีวงเงินคุ้มครอง 240 บาทต่อไร่ ครอบคลุม 7 ภัยและคุ้มครองภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดวงเงินคุ้มครอง 120 บาทต่อไร่ โดยรัฐบาลไม่ได้เข้าไปอุดหนุน

     ทั้งนี้ การกำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมรมแตกต่างกันตามภาคภูมิศาสตร์คือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานกำหนดวันสิ้นสุดการชายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่30เม.ย.2563 ,ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุด 31พ.ค.2563 ,ภาคตะวันตก สิ้นสุด 30มิ.ย.2563 และภาคใต้ สิ้นสุด31ธ.ค.2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง