ไทยพบผู้ป่วย 'โควิด-19' อีก 1 ราย เพิ่มประเทศเสี่ยง

ไทยพบผู้ป่วย 'โควิด-19' อีก 1 ราย เพิ่มประเทศเสี่ยง

สธ.เผยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย พร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงไปเพิ่มอีก 2 ประเทศ และขยายเกณฑ์เฝ้าระวังกรณีป่วยเป็นกลุ่มก้อน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)ว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยืนยันโควิด-19 เพิ่ม 1ราย เป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี ทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 37 ที่เป็นพนักงานขับรถ จึงถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงอยู่ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอยู่แล้ว และมีผู้ป่วยหายดี กลับบ้านได้อีก 1 ราย เป็นคนไทยติดจากประทศญี่ปุ่น ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 รวม 43 ราย หายดีออกจากรพ.แล้ว 31 ราย และยังรักษาตัวในรพ.อีก 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

นายแพทย์สุขุม กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรคมีการเพิ่มประเทศที่แนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเพิ่มอีก 2 ประเทศ คือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี รวมเป็น 8 ประเทศ คือ จีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิหร่าน อิตาลี ฝรั่งเศสและเยอรมนี นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาการด้านโรคติดต่อได้มีการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19เพิ่มเติม คือการป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนของผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ 5 คนขึ้นไป ในสถานที่เดียวกันและสัปดาห์เดียวกัน 

ต้องกักตัวเอง 14 วัน
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง 8 ประเทศ 3 เขตปกครองนั้น จะได้รับการคัดกรองที่สนามบินทุกราย หากมีไข้ จะต้องนำเข้าสู่การตรวจวินิจฉัยและรักษา หากไม่มีไข้ก้กลับบ้าน แต่จะต้องเฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หลังเดินทางกลับ ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูกไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้