ตลท.เตือน 13 บจ.เร่งแก้คุณสมบัติ ก่อนถูกเพิกถอน

ตลท.เตือน 13 บจ.เร่งแก้คุณสมบัติ ก่อนถูกเพิกถอน
2 มีนาคม 2563
1,521

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล 13 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) หลักทรัพย์ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจ่อเสนอคณะกรรมการตลท.เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บัดนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 13 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ได้แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5), บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS), บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC), บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH), บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (POMPUI), บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO) ,บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI), บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI), บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL), บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI), บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD), บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR) และ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: