'เอ็ตด้า' เปิดเวทีถกการใช้แนวปฏิบัติ 'เอไอ' 

'เอ็ตด้า' เปิดเวทีถกการใช้แนวปฏิบัติ 'เอไอ' 
28 กุมภาพันธ์ 2563
258

เอ็ตด้าเปิดเวที เร่งสร้างความเข้าใจผู้บริหารไทย ใช้เอไอบนจริยธรรมระบุแม้ไม่มีกฎหมายควบคุมแต่ควรมีกรอบที่ชัดเจน เพราะเทคโนโลยีอาจถูกนำมาใช้งานไม่ถูกต้อง

เขา กล่าวอีกว่า จากที่มีการมีคำถามว่า การพัฒนาเทคโนโลยีเอไอของไทยยังเดินหน้าไม่ถึงไหน หากนำกรอบจริยธรรมเข้ามาครอบ จะทำให้การพัฒนาช้าลงหรือไม่ เมื่อดูทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และกำหนดให้มี AI Ethics Guideline เข้ามาดูแลจริยธรรม แม้จะยังไม่ชัดเจนในมุมของกฎหมายแต่ก็ถือเป็นการสร้างความตระหนัก ซึ่งไทยเองก็ได้กำหนดไกค์ไลน์นี้แล้วในเฟสแรก์แล้วเสร็จในเดือนต.ค.ปี 2562

ทั้งนี้ AI Ethics Guideline ของไทย ได้ผ่านการสำรวจและการศึกษา จากไกค์ไลน์สำคัญ ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้หลักจริยธรรมเอไอของไทยมีความครอบคลุมมากที่สุด โดยในเฟสแรกที่แนะนำมีหลักปฏิบัติ 6 หลักการใหญ่ ๆ ดังนี้ 1.การนำเอไอมาสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.ความสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมและมาตรฐานสากล ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ 3.โปร่งใส ตรวจสอบได้ รู้ที่มาที่ไปและมีความรับผิดชอบ 4.ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 5.ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรมในการให้บริการ และ6.ความน่าเชื่อถือ

“หลักปฎิบัติดังกล่าวไม่เพียงแค่เป็นการกรอบด้านจริยธรรมให้หน่วยงานรัฐ ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามเท่านั้น แต่ยังเป็นเกราะป้องกันให้ผู้ใช้งานได้รับการคุ้มครอง หากได้รับผลกระทบจากการใช้เอไอโดยการร้องเรียนสะท้อนกลับมายังผู้ให้บริการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และมีสิทธิที่จะร้องขอคำอธิบายที่เข้าใจง่าย จากผู้วิจัย ผู้ออกแบบ และผู้ให้บริการเอไอโดยผู้ใช้งานมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง