สภานิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์ กรณีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

สภานิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์ กรณีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2563
15,017

สภานิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์ความคิดเห็นต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.63  สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ .. 2563 ที่ผ่านมา

ด้วยความเคารพ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าวหลายประการ เช่น การพยายามตีความพรรคการเมืองให้เป็นนิติบุคคลมหาชนทั้งที่เมื่อพิจารณาจากนิติฐานะ” (Legal Status) และลักษณะการใช้อำนาจ พรรคการเมืองถือเป็นนิติบุคคลเอกชนการตีความการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำถือเป็นเรื่องไม่ปกติทางการค้าทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็นเสรีภาพของคู่สัญญาการตีความการฝ่าฝืนมาตรา 66 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. 2560 ว่าถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งที่หากพิจารณาจากสถานะของบทบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 มาตรา ควรที่จะใช้แยกจากกัน เป็นต้น

ดังนั้น สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ย่อมสร้างประเด็นปัญหาในเรื่องการตีความกฎหมาย และทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเรื่องความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี รวมถึงย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมือง คือองค์กรอันเกิดจากเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญต่าง เช่น หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นต้น อีกทั้งพรรคการเมืองไม่ควรที่จะถูกยุบได้โดยง่าย เพราะเป็นช่องทางหลักของในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การยุบพรรคการเมืองได้โดยง่ายย่อมส่งผลกระทบต่อการแสดงเจตจำนงของประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนำไปสู่อุปสรรคในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคต

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการบริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และพรรคการเมืองอื่น จะยังคงไม่สิ้นความเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และจะก้าวหน้ากับอุดมการณ์นั้นต่อไปอย่างเรียนรู้ เติบโต มั่นคง และแข็งแกร่ง รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนจะร่วมกันยืนหยัดในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ ถ่วงดุล ตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยอย่างเต็มที่

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตย และเสรีภาพทางวิชาการ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกคน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

 

เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
กุมภาพันธ์ 2563

158245697857

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง