ส่องลำดับอาวุโส แต่งตั้งนายพล 30 เม.ย.

ส่องลำดับอาวุโส แต่งตั้งนายพล 30 เม.ย.
22 กุมภาพันธ์ 2563
19,720

ภายในวันที่ 30 เมษายน ที่จะถึงนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแต่ตั้งตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ยศ พล.ต.อ. โดยมีการแบ่งลำดับอาวุโส

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่าสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เผยแพร่ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

ทั้งนี้เพื่อใช้ในการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน ซึ่งต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 เมษายน เป็นไปตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ทั้งนี้หากลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องสามารถร้องผ่านกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพลได้ภายใน 7 วัน

สำหรับการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน เป็นการแต่งตั้งในตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ยศ พล.ต.อ. ที่ต้องแต่งตั้งจาก ผู้ช่วยผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 2563 “ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบฯ 63 หรือสิ้นเดือนกันยายน 2563 และตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2563 เช่นกัน แต่กฎก.ตร.ให้อำนาจผบ.ตร.หากในวาระแต่งตั้งเดือนเมษายนมีตำแหน่งเหลือ ยังไม่ครบกรอบจำนวนตำแหน่งกลุ่มนี้ สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมขึ้นดำรงตำแหน่งกลุ่มนี้ได้ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของตำแหน่งว่าง

สำหรับสำดับอาวุโสผู้ช่วยผบ.ตร. 3 ลำดับแรก คือ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร. อาวุโสอันดับ 1 เกษียณฯปี2563 ตามด้วย พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี อาวุโสอันดับ 2 เกษียณฯปี2564 และ 3 พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เกษียณฯปี2566

รอง ผบช. อาวุโส 3 ลำดับแรก ได้แก่ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. เกษียณฯปี 2565 อันดับ2 พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สยศ.ตร. เกษียณฯปี 2567 และ 3 พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง จตร. เกษียณฯปี 2566

รอง ผบก. อาวุโส 3 อันดับแรก ได้แก่ พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.7 เกษียณฯปี 2564 อันดับ 2 พ.ต.อ.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ รอง ผบก.ผค. เกษียณฯปี 2565 และ 3 พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์ รอง ผบก.อก.บช.น. เกษียณฯปี 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง