กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลาสิกขา ณ เมืองกุสินารา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลาสิกขา ณ เมืองกุสินารา
22 กุมภาพันธ์ 2563
2,314

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลาสิกขา ณ เมืองกุสินารา

วันนี้ (22 ก.พ.63) เวลา 07.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน

158235979296

ครั้นเสด็จถึงปรินิพพานวิหาร ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระนวกะ ทรงกระทำประทักษิณในพระวิหาร 3 รอบ จากนั้นถวายผ้าห่มและสักการะองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพานในพระวิหารแล้ว เสด็จไปยังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีรางคารของพระพุทธเจ้า

158236704381

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสักการะมกุฎพันธนเจดีย์ ทรงกระทำประทักษิณรอบมกุฏพันธนเจดีย์ จากนั้นทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทรงปิดทอง จากนั้นทรงวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตร และทรงจุดธูปเทียนสักการะมกุฏพันธนเจดีย์

ต่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงปลูกต้นสาละ ทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขา ทรงจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระนวกะกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัย กล่าวคำลาสิกขา จากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดขาว แล้วกลับมายังพระอุโบสถเพื่อรับศีลห้า

158235981389

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ทรงหลั่งทักษิโณทก ผู้ลาสิกขาเข้าเฝ้ากราบพระบาทน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

158235998415

158236000562

158236002014

158236707355

158236005167

158236715419

ในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ภายในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระราชทานโคงานและโคนม 2 ตัวแก่ผู้แทนชุมชนอินเดีย ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

158238284142

พระสงฆ์อนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จไปยังพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อทรงเปิดงานสมโภช พระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบพระบรมสารีริกธาตุ
และทรงนั่งสมาธิตามพระอัธยาศัย


จากนั้นเสด็จกลับที่ประทับ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เสวยพระกระยาหารเย็นที่ห้องประทับ ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ก.พ.63 เวลา 12.00น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับเครื่องบินที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานเมืองโกรักขปูร์ กลับกรุงเทพมหานคร ในเวลา 16.45 น.

158238285384

158238288721

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง