รมว.ต่างประเทศแม่โขง - ล้านช้าง กรุยทางจัดประชุมผู้นำครั้งที่3

รมว.ต่างประเทศแม่โขง - ล้านช้าง กรุยทางจัดประชุมผู้นำครั้งที่3
20 กุมภาพันธ์ 2563
524

รัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างครั้งที่ 5 หารือเพื่อกรุยทางประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่3 ที่เวียงจันทน์

มีรายงานว่า ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน  ได้ทบทวนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี แม่โขง - ล้านช้าง ปี 2561 -2565  พร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินนโยบายต่อกรอบความร่วมมือดังกล่าว
จากรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก รวมทั้งเตรียมการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ในช่วงปลายมีนาคม นี้ 

158220157590

ที่ประชุมได้ รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม แสดงความเห็นใจและรับทราบการดำเนินการของจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า และแสดงความพร้อมของประเทศสมาชิก ที่จะร่วมมือกันในการต่อสู้กับโรคระบาดดังกล่าว ตลอดจนทบทวนความสำเร็จและความคืบหน้า ในการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต

158221805579

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ย้ำแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor- ILSTC) ของจีนกับอนุภูมิภาคแม่โขง - ล้านช้างและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

158221810837

อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมความร่วมมือในอื่น ๆ ที่ค้างอยู่ เช่น การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติและโรคระบาด การลักลอบค้ายาเสพติด การก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์ การบริหารจัดการชายแดน กระชับความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิต การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร สาธรณสุข การดำเนินโครงการใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมกัน 

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง