แผนพัฒนาบุคลาการป้อนอีอีซี

แผนพัฒนาบุคลาการป้อนอีอีซี
20 กุมภาพันธ์ 2563
441

หากเปรียบเทียบอีอีซีเป็นสถานที่ทำงาน การพัฒนาคน ก็เพื่อให้มี"คนทำงาน"ในพื้นที่ที่ถือเป็นเมกกะโปรเจกใหญ่ของประเทศ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้กำหนดแผนการลงทุนสำหรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกลยุทธ์การส่งเสริมการลงทุนจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ การแพทย์และสุขภาพครบวงจร การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การป้องกันประเทศ และการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

โดยการพัฒนาบุคลากรฯนั้น เพื่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของประเทศเพื่อผลักดันไปสู่ ศูนย์รวมของเทคโนโลยี และนัวตกรรม ชั้นนำ ยกระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพของคนในประเทศ

ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากร จะไม่ได้ดำเนินการเพียงเพื่ออีอีซีเท่านั้น แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง ดังนั้น รูปแบบการศึกษาจะมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะบุคลากร ปรับเข้าสู่ Demand Driven ที่มีเอกชนร่วมจ่าย ในรูปแบบของ EEC Model คือแบบเรียนฟรี มีงานทำ และแบบจ่ายน้อยมีโอกาสทำงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง