'บินไทย' คืนที่ดินทัพเรือ ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาในปี 63

'บินไทย' คืนที่ดินทัพเรือ ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาในปี 63
20 กุมภาพันธ์ 2563
1,600

การบินไทยเร่งส่งคืนที่ดินศูนย์ซ่อมฯอู่ตะเภาให้กองทัพเรือ ตามกำหนดส่งมอบภายในปี 2563 หลังบรรลุข้อตกลงจัดหาพื้นที่ใหม่ใหญ่ขึ้น ส่วนพื้นที่เดิมพัฒนาเป็นทางวิ่งที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา

     รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ (TG MRO) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

     โดยกำหนดให้เป็นโครงการหลักในแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยมีสนามบินนานาชาติที่จะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 60 ล้านคนต่อปี และศูนย์ซ่อมอากาศยานของการบินไทยช่วยขยายการเติบโตเศรษฐกิจไทยในอนาคต

     อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฝ่ายซ่อมแซมอากาศยานของการบินไทยเดิมอยู่บนพื้นที่ 150 ไร่นั้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ต้องก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ตามแผนพัฒนาโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก จึงได้ตกลงกันว่าจะให้มีการโยกย้ายฝ่ายซ่อมเดิมไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ (TG MRO) เป็นศูนย์ซ่อมอัจฉริยะ และใหญ่ขึ้นบนพื้นที่ 210 ไร่ ในบริเวณใกล้เคียง

     ทั้งนี้ เรื่องการย้ายศูนย์ซ่อมนี้ กองทัพเรือ (ทร.) สกพอ. และการบินไทย ได้มีการประสานงานมาตั้งแต่ปี 2561 โดยกำหนดการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ ทร. และ สกพอ. ภายในปี 2563

     นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบทางวิ่งที่ 2 และทางขับที่เกี่ยวข้อง การออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ การจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ร่วมกับการบินไทย เพื่อเตรียมพร้อมการขยายขอบเขตการทำงานด้านการซ่อมอากาศยานของการบินไทย

     สำหรับการคัดเลือกเอกชน มาร่วมดำเนินงานโครงการ TG MRO ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการจัดหาเอกชนร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถคัดเลือกเอกชนได้ภายในเดือนเม.ย. 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง