ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น IFEC-POLAR-TSF

ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น IFEC-POLAR-TSF
19 กุมภาพันธ์ 2563
302

ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนIFEC-POLAR-TSF เหตุยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้1.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC),2.บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR) และ3.บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

โดย IFEC POLAR และ TSF มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: