เตรียมปิดศูนย์ คนไทยกลับบ้าน 137 ราย ปลอดโรค รอดูอาการ 1 ราย

เตรียมปิดศูนย์ คนไทยกลับบ้าน 137 ราย ปลอดโรค รอดูอาการ 1 ราย
18 กุมภาพันธ์ 2563
758

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน ยัน 137 รายปลอดโรค อีก 1 รายดูอาการเป็นระยะ คาดหวังให้กลับบ้านพร้อมเพื่อน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโควิด-19 อาคารสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดทำการแถลงข่าววันสุดท้ายเกี่ยวกับ "ภารกิจการจัดการด้านเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่สนามบิน จนถึงวันส่ง กลับภูมิลำเนา" โดยมี พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี พญ.ลานทิพย์ เหราบัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี นส.วิชญาภัทร์ สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นส.อภิญญา ดวงสิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายธนกฤต กลมเกลียว เภสัชกรชำนาญการ นส.นิติพร รัตนปกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นส.ธันยนันท์ สถลัชนันท์สกุล นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมทำการแถลง

พญ.หรรษา เปิดเผยว่า สำหรับกรณีการนำคนไทยกลับบ้านจากเมืองอู่ฮั่นสู่ประเทศไทยนั้น ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะมีการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว ทั้งการประสานงานหน่วยงานร่วมต่างๆ เรื่องของสถานที่รองรับ การเดินทาง อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการป้องกันทั้งในส่วนของแพทย์ พยาบาล และคนไทยที่เดินทางกลับ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่สำคัญทั้งการจัดทำทะเบียนรายบุคคล การตรวจวัดไข้ อุณหภูมิ การตรวจเชื้อทางโพรงจมูก ซึ่งดำเนินการตั้งแต่อยู่บนเครื่อง และในอาคารรับรอง นอกจากนี้ยังมีการจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ดูแลเป็นประจำทุกวันตลอด 24 ชม.

ทางด้าน น.ส.นิติพร รัตนปกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ระบุว่าทางหน่วยงานดำเนิน การตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดตั้งแต่บนเครื่องทั้งการตรวจวัดไข้ การเตรียมหลุมจอดฉุกเฉินสำหรับเครื่องบินที่โดยสารคนไทยมาจากเมืองอู่ฮั่นโดยเฉพาะ การรายงานเหตุการณ์บนเครื่องตลอดระยะเวลา รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่เจ้าหน้าที่มีการสวมใส่ชุดป้องกันที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก่อนจะนำขึ้นยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เพื่อนำส่งคนไทยเข้าพักยังอาคารรับรองที่มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับช่วงต่อซึ่งเรียกกันว่า Red Zone

พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า หลังนำคนไทยที่กลับสู่บ้านเข้าสู่อาคารรับรองได้มีการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องของปฏิบัติตัว และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งเรื่องการตรวจวัดไข้เป็นประจำทุกวัน การใส่อุปกรณ์ป้องกัน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทุกด้านอย่างครบถ้วนและมีการสำรองอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า 3 วัน พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญจาก รพ.บำราศนราดูร ที่มาคอยดูแลในส่วนของแพทย์และบุคลากรที่ดูแลคนไทยด้านใน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่คนไทยกลับบ้านพักฟื้นรักษาตัวอยู่นั้นพบว่าทุกคนมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดีและมีความพร้อมที่จะเดินทางกลับสู่บ้านหลังครบกำหนด

อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีคนไทยจำนวน 4 คนมีอาการป่วยนั้นหลังเดินทางสู่ประเทศไทย ก็ได้มีการจัดรถฉุกเฉินพิเศษเพื่อนำตัวไปดูแลอาการที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ และ รพ.สัตหีบ กม.10 ซึ่งขณะนี้พบว่าทั้งหมดมีอาการปกติแล้ว ขณะที่อีก 1 รายที่ตรวจพบเชื้อและนำตัวส่งไปยัง รพ.ชลบุรี นั้นจากการตรวจพบ LAB ล่าสุดยังพบว่ามีเชื้อโววิด-19 อยู่ ซึ่งก็กำลังติดตามสถานการณ์ทุกระยะ ด้วยคาดหวังที่จะให้คนไทยรายนี้สามารถกลับบ้านพร้อมกับคนไทยอีก 137 คนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 19 พ.ย.นี้

158200598489

ตลอดระยะเวลาที่คนไทยกลับจากอู่ฮั่นเดินทางกลับสู่ประเทศไทยทางหน่วยงานนอกจากจะดูแลในเรื่องของการป้องกัน ความสะอาด และการตรวจเชื้ออย่างสม่ำเสมอ พร้อมการดูแลเป็นอย่างดีตลอด 24 ชม.ทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก กิจกรรมสันทนาการแล้ว ยังมีการช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษาสำหรับคนไทยที่ยังเป็นนักศึกษา และยังจัดกิจกรรมพิเศษให้กับคนไทยบางส่วนเช่นการส่งดอกไม้หรือของขวัญเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาด้วย

สิ่งหนึ่งคือก่อนที่จะมีการส่งคนไทยกลับบ้านก็จะมีการตรวจเชื้อทางโพรงจมูกอีกครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2563 หรือเมื่อวานนี้ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน 8-12 ชม.หรือในช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยและญาติว่าทุกคนปลอดจากโรค และมีความพร้อมในการเดินทางกลับสู่บ้านและใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งการจัดทำใบรายงานผลทางแพทย์เพื่อให้คนไทยทั้งหมดไว้ใช้ในการชี้แจงและยืนยันผลต่อผู้อื่นเพื่อลดความวิตกกังวล จึงอยากให้สังคมอย่าตื่นตระหนกและมีความเข้าใจในส่วนของคนไทยกลับบ้านว่าเป็นกลุ่มคนที่มีการดูแลอย่างดีและสามารถใช้ชีวิตร่วมในสังคมได้อย่างปกติ

มีรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วง 16.00 น.วันนี้ จะมีการแถลงข่าวการปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างเป็นทางการ ขณะที่ในวันที่ 19 ก.พ.2563 ซึ่งครบกำหนด 14 วันการเฝ้าอาการจะมีการอนุญาตให้ญาติเดินทางเข้าไปรับตัวคนไทยทั้งหมดกลับสู่ภูมิลำเนา ในเวลา 09.00 น. ขณะผู้ที่ไม่มีญาติมารับทางกองทัพเรือจะจัดยานพาหนะเพื่อนำส่งกลับถึงบ้านอย่างครบถ้วน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง