'จุรินทร์-นิพนธ์' ร่วมงาน 'ติดอาวุธให้สตาร์ท อัพและเอสเอ็มอี+เรียนจบพบงาน'

'จุรินทร์-นิพนธ์' ร่วมงาน 'ติดอาวุธให้สตาร์ท อัพและเอสเอ็มอี+เรียนจบพบงาน'
17 กุมภาพันธ์ 2563
441

"จุรินทร์ -นิพนธ์" ร่วมงาน "ติดอาวุธให้สตาร์ท อัพและเอสเอ็มอี + เรียนจบพบงาน" ชูอุดมการณ์ทันสมัยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยกินได้

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( มท.2) และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมงาน "ติดอาวุธให้ Startup & SMEs + เรียนจบ พบงาน" จัดโดย ทีมเศรษฐกิจทันสมัย โดยนาย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีประชาชน และ Startup ให้ความสนใจ ร่วมฟังการเสวนา และแลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามกันอย่างคึกคัก

นายจุรินทร์ กล่าวในงานติดอาวุธให้ Startup & SMEs @เรียนจบ พบงาน ที่พรรคประชาธิปัตย์ว่า สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ เรากำลังก้าวเดินไปในยุคอุดมการณ์ทันสมัย ซึ่งมี 2 คำ คือคำว่าอุดมการณ์ และคำว่าทันสมัย อุดมการณ์ที่ว่าคืออุดมการณ์ประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทยทุกคน โดยพรรคฯ จะเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เหมือน 73 ปีที่พรรคประชาธิปัตย์เดินมา อุดมการณ์นี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมาถึงยุคนี้เรายึดเพียงอุดมการณ์อย่างเดียวไม่มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ประชาธิปัตย์จะถูกเดินข้ามไป แล้วพรรคฯ ก็จะกลายเป็นพรรคที่ยืนอยู่ข้างหลัง

ดังนั้นคำว่า “ทันสมัย” จึงเป็นหัวใจสำคัญ ควบคู่ไปกับ “อุดมการณ์” ซึ่งความทันสมัยนั้น ต้องทันสมัยทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านสังคม พรรคฯ มีความชัดเจนว่าเราจะเดินหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ที่ทั่วโลกกำลังเดินไป และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และประชาธิปัตย์มีความชัดเจนว่า เรายอมรับความแตกต่างระหว่างเพศ และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกกำลังเดินไปสู่สิ่งนี้ นโยบายประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่า ประเทศไทยเอง ก็ต้องยอมรับว่าเราหนีจากสิ่งนี้ไม่พ้น Green Economy ก็มีความสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศ และทั่วโลก

สำหรับการเมืองประชาธิปัตย์ก็จะเน้นการมีส่วนร่วม และเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เข้ามาร่วมงานกับประชาธิปัตย์ไม่ถึงปี แต่ด้วยยุคอุดมการณ์ทันสมัยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่อย่างนายปริญญ์ ได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคฯ พร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้

ประชาธิปัตย์ยุคอุดมการณ์ทันสมัยจะไม่เน้นประชาธิปไตยโดดๆ ประชาธิปัตย์ยุคอุดมการณ์ทันสมัย “ต้องเป็นประชาธิปที่ต้องกินได้” การให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับอุดมการณ์ทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง Democrat เรียนจบ พบงาน เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า นี่คือแนวทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยกินได้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ หรือคนที่เรียนจบแต่ยังไม่มีงานทำ หรือมีงานทำแล้วแต่ประสงค์จะเปลี่ยนงาน หรือต้องการ Upskill มากยิ่งขึ้นเพื่อหางานใหม่ หรือต้องการ Reskill ปรับเปลี่ยนช่องทางดำเนินชีวิตของตนเองในทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพ และเติบโตในอนาคต

158194667588

Democrat เรียนจบ พบงาน จะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสก้าวเข้ามาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ และเดินไปในแนวทางเดียวกันคือ ประชาธิปไตยกินได้ เพื่อให้เติบโตได้ต่อไปในอนาคต นอกจาก Democrat เรียนจบ พบงาน ประชาธิปัตย์ยังมีโครงการ “ประชาธิปัตย์ทันสมัย หัวใจ Startup” โดยประชาธิปัตย์จะเดินหน้านำวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ได้มีโอกาสมาถ่ายทอด แบ่งปัน องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจทุกท่าน หลายท่านอาจจะยังไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจ เป็นแค่ความคิดในใจ แต่ไม่รู้ว่าจะ Start อย่างไรจึงจะ UP ไปได้

ท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมของพรรคฯ ได้ หรือบางคนทำธุรกิจอย่างแล้ว เป็นธุรกิจของครอบครัว แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะนับหนึ่งด้วยตนเองอย่างไร เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และมีอีกหลายคนที่กำลังทำธุรกิจอยู่แล้วแต่เป็นลักษณะ Offline ซึ่งโลกวันนี้เป็นยุคใหม่ Offline อย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงต้องมีการค้าควบคู่ไปกับ Online หรือ e-Commerce เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่วิทยากรได้เล่าประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง ซึ่งพรรคฯ จะไม่จัดแค่วันนี้วันเดียว สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคฯ ได้เชิญ เถ้าแก่น้อย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ มาบอกเล่าถึงแนวทางและประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง วันนี้ก็ได้เชิญ นายวิทูร ศิลาอ่อน (พี่เอ) CEO ของ S&P ครอบครัวผู้ก่อตั้งกลุ่ม S&P นายรวิวัลย์ ทานาก้า (พี่เปิ้ล) ครอบครัวผู้ก่อตั้งกลุ่มร้านอาหาร Fuji ดร.ศุภชัย สุขะนินท์ (พี่ซิดนีย์) ครอบครัวผู้ก่อตั้งกลุ่มมัดแมน MudMan (Greyhound, Baskin Robins, Au Bon Pain, Dunkin’ Donuts, M Kitchen) ทั้งนี้ไฮไลท์ที่สำคัญคือปาฐกถาของ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ผู้ก่อตั้งกลุ่ม MK Restaurants รวมทั้ง นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ Four seasons restaurant

เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคต พรรคฯ จะมีกิจกรรมลักษณะนี้และจะไม่เจาะจงว่าจะจัดที่พรรคฯ เท่านั้น เราจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งกลาง เหนือ อีสาน ใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือนักล่าฝันรุ่นใหม่ ร่วมกระบวนการประชาธิปไตยกินได้ ได้มีโอกาสเกิดในเส้นทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง