สธ.แนะคนไทยเลื่อนไปอีก 2 ประเทศ ไทยพบผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่ม 1 ราย

สธ.แนะคนไทยเลื่อนไปอีก 2 ประเทศ ไทยพบผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่ม 1 ราย
17 กุมภาพันธ์ 2563
23,811

สธ.ยกระดับคัดกรองคนเดินทางจากญี่ปุ่น-สิงคโปร์ หลังมีรายงานพบผู้ป่วยไม่เกี่ยวข้องกับคนจีน แนะคนไทยเลื่อนไป 2 ประเทศนี้ กลับมาภายใน 14 วันมีอากาศไข้ ไอ ระบบทางเดินหายใจ ต้องเข้ารักษา แจ้งประวัติเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ ขณะที่ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 1 ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019หรือโควิด-19ว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวจีนเพศหญิง อายุ 60 ปี ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 35 ราย หายดีกลับบ้านได้แล้ว 15 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 20 ราย ซึ่งผู้ที่รักษาหายแล้วคิดเป็น 40 % เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ถือว่ามีอัตรารักษาหายสูงสุด ส่วนผู้ป่วยที่อาการหนัก 2 ราย โดยทั่วไปยังดีอยู่ ยังใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า จากการติดตามสถานการณ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น และประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศมีผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนจีนเท่ากับเกิดการระบาดระยะที่ 3 เพราะฉะนั้นคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์และญี่ปุ่น ภายใน 14 วัน หากมีไข้ ไอ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ จะต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วน และแจ้งประวัติการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งได้ชี้แจงให้บุคลากรสาธารณสุขรับทราบแล้ว รวมถึง ในอนาคตที่อาจจะมีประเทศอื่นๆพบการระบาดในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากเข้า

ขเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคภายในประเทศ
“แม้ขณะนี้ประเทศไทยสถานการณ์ของการติดเชื้อยังอยู่ในระยะ 2คือมีการติดเชื้อในวงจำกัด แต่ก็มีการเตรียมพร้อมกรณีที่จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ไว้แล้ว โดยได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการทุกเขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซักซ้อมแผน และกำหนดพื้นที่กักกันหากกรณีมีผู้ป่วยวงกว้างจะใช้พื้นที่ไหนอย่างไร รวมถึง มาตรการคัดกรอง รักษา เช่น การบริหารทรัพยากรภายในเขตสุขภาพเดียวกันมาสนับสนุน และจะต้องประสานทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และภายในเดือนนี้ ในโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศจะมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ห้องแล็บ)ที่สามารถตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรน่า2019ได้”นายแพทย์สุขุมกล่าว

แนะคนไทยเลื่อนไปญี่ปุ่น-สิงคโปร์
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีคำแนะนำอย่างไรสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า 2ประเทศนี้สถานการณ์อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือมีการติดต่อของโรคของคนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย คนไทยหรือคนชาติอื่นที่เดินทางมาจาก 2 ประเทศนี้ก็มีการดำเนินการคัดกรองที่สนามบินแล้ว โดยดูว่ามีไข้ อาการทางเดินหายใจหรือไม่ เช่นเดียวกับการคัดกรองคนมาจากจีน ซึ่งยังไม่พบผู้มีไข้ และทางเดินหายใจ ส่วนคำแนะนำสำหรับคนไทยให้เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไป กรณีจำเป็นต้องป้องกันการติดเชื้อ และเมื่อกลับมาจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่ามถามอีกว่าว่า ไทยจะร้องขอให้ประเทศสิงคโปร์กับญี่ปุ่น ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่ต้นทาง(Exit Screen)ก่อนมาไทยหรือไม่ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้ร้องขอประเทศนั้นดำเนินการ แต่ขอให้สายการบินที่จะบินจากสิงคโปร์และญี่ปุ่นดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารก่อนเขึ้นเครื่อง ว่ามีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจหรือไม่

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง