'โหรฟองสนาน' ชี้ลัคนามังกร สร้างสถานะ-มีตัวตนหรือเป็นคนสำคัญ

'โหรฟองสนาน' ชี้ลัคนามังกร สร้างสถานะ-มีตัวตนหรือเป็นคนสำคัญ
16 กุมภาพันธ์ 2563
16,579

"โหรฟองสนาน" ชี้ผลจากพระเสาร์จรเข้ามังกร "ลัคนาสถิตมังกร" สร้างสถานะ-มีตัวตนหรือเป็นคนสำคัญ

โหรฟองสนาน จามรจันทร์  โพสต์ข้อความโดยระบุว่า  แม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 310 โดยฟองสนาน จามรจันทร์
ผลจากพระเสาร์จรเข้ามังกร-ลัคนาสถิตมังกรสร้างสถานะ-มีตัวตนหรือเป็นคนสำคัญ

รูปลัคนาสถิตราศีมังกร และเรื่องราวต่างๆของชีวิต
พระเสาร์จรที่ราศีมังกรระหว่าง มีนาคม 2563-1 มีนาคม2566(มีเดินผิดปกติและรูปราศีต่างๆที่ได้รับผลเต็มที่จากพระเสาร์จรที่ราศีมังกร และกลุ่มดาวในดวงเดิมที่รองรับพระเสาร์จรในราศีมังกรแล้วจะเพิ่มอาการด้านร้าย-ดีออกมา นับเป็นเวลาเกือบจะสองปีครึ่งแล้วที่ท่านลัคนาสถิตราศีมังกร(ผูกดวงโดยมีเวลาเกิดที่แน่นอน)ชีวิตเข้ามุมอับเหมือนถูกจำกัดเสรีภาพ อึดอัด ขัดข้องเรื่องเงิน รับภาระเรื่องหนี้สิน ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในชีวิต(พระเสาร์จร7ดาวประจำชีพเดินอยู่ในภพวินาสน์)

แต่ยังดีที่โดยพื้นฐานแล้วพวกท่านส่วนใหญ่เป็นผู้นำ และนักสู้ประดุจธงชัยของกองทัพ ประกอบกับระยะหลังมีแรงฮึดสู้เพิ่มเข้ามา(ตั้งแต่กุมภาพันธ์2562-พระราหูจร8เดินเข้าภพที่อริ-ราหูขันธพลให้คุณด้านนักสู้)พวกท่านจึงอึดจนใกล้จะค่อยๆผ่านพ้นวาระนี้ไปแล้ว (สถานการณ์คล้ายๆกันนี้จะกลับมาอีกก็ประมาณสามสิบปีข้างหน้า)

ผ่านพ้นด้วยปรากฎการณ์อะไรในทางโหร?

คำตอบคือตั้งแต่วันที่1มีนาคม 2563เป็นต้นไปพระเสาร์จร(7)ซึ่งเป็นดาวประจำชีพของพวกท่าน(ตนุลัคน์-ตัวแทนลัคนา)จะเริ่มเดินออกจากราศีธนู(ภาพวินาสน์ของลัคนาราศีมังกร)เข้าสู่ราศีมังกร อันเป็นถิ่นฐานบ้านเดิมของพระเสาร์เอง พ้นจากมุมอับของชีวิตเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของความมั่นคง-ยิ่งยืนของท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกร ที่พวกท่านมีอำนาจเต็มทางโหรเรียกกันว่าได้มาตรฐานเกษตราธิบดีทับลัคนาอันเป็นจุดตั้งรับที่สำคัญของดวงชะตาพวกท่าน

พระเสาร์จรจะอยู่ที่ราศีมังกรนี้ถึงวันที่ มีนาคม2566 (มีเดินผิดปกติ)

เมื่อดาวประจำชีพของพวกท่านเดินเข้าสู่ถิ่นเดิมอย่างมุ่งมั่นและทับลัคนาเช่นนี้วาระต่อไปนี้คือตั้งแต่ มีนาคม2563-1มีนาคม 2566จึงเป็นวาระของสถานะ-ตัวตนของพวกท่านว่าจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นจะนำไปสู่จุดใด โดยผู้เขียนพยายามกลั่นความหมายจากลีลาของพระเสาร์จรด้วยความยากลำบากในการอธิบายแยกแยะออกจากเรื่องอื่นๆ(ทางโหรมีสิบสองเรื่อง)คือ

1.เป็นวาระของการเริ่มหา-สร้าง-เกิดสถานะ-ตัวตนของพวกท่านเองที่จะเด่นชัดขึ้นมา ตามระดับวาสนาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เช่นไม่ว่าพวกท่าท่านจะเป็นใคร-ทำอะไรมาก่อน หากทำงานก็จะเริ่มมีตัวตนเป็นพนักงานบริษัท -เป็นข้าราชการ-เป็นคนทำอาชีพอิสระ-เป็นเจ้าของกิจการ-เป็นผู้บริหาร-เป็นนักเรียน-เป็นนิสิตนักศึกษาฯลฯ

2.มีเรื่องทั้งดีและร้ายเกิดกับตัวพวกท่าน-สถานะของพวกท่านในระยะนี้

2.1 ด้านดีคือเพราะพระเสาร์จรได้มาตรฐานเข้มแข็ง(เกษตราธิบดี)พวกท่านส่วนใหญ่จะสามารถเปลี่ยนสถานะให้เข้มแข็งได้ในที่สุดแม้จะเหนื่อยยากมาก(พระเสาร์เป็นตัวทุกข์ไม่ให้อะไรใครง่ายๆ) เช่นบางคนทำงานมานานเปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มมีบทบาท-ตัวตนสำคัญในหน่วยงาน หรือในวงการ

บางท่านทำธุรกิจกิจการเริ่มมั่นคง จนรู้สึกได้ว่ามีสถานะในวงการที่ทำอยู่ ถ้าเรียนก็อาจจะเริ่มมีสถานะในกลุ่มหรือคณะฯลฯ

2.2 ด้านร้ายคือพระเสาร์จรทับลัคนาทำให้ชะตาแตกตามหลักพินทุบาทว์(เสารา-หนึ่ง(ทับลัคนา)-สอง-ไซร้ทรามยิ่งแท้แฮ..)ผลคือมีการเปลี่ยนสถานะคล้ายบางท่านตกจากตำแหน่งเดิมตามโฉลก-นิทานโหร พระยาโปริสาตร์เป็นกษัตริย์กินเนื้อคนแล้วติดใจเลิกไม่ได้ ราษฎรเลยขับพระองค์ออกจากพระนคร(เสาร์จรประทับลัคน์- นะนั้นจะหม่นหมอง เสียทรัพย์และสิ่งของ ครุเหตุจะพึงมี ดั่งโปริสาตร์ราษ- ฎรเขาขับหนี จากขัติยาศรี ศิริราชนคร..)เพียงแต่เพราะพระเสาร์จรที่มังกรได้มาตราฐานเข้มแข็ง ถึงอย่างไรผลสรุปสุดท่ายน่าจะออกมาดี โดยนอกจากสถานะของพวกท่านโดยตรงแล้วยังเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นๆคือ

2.2.1 เรื่องงาน-ผู้บังคับบัญชา-เกียรติยศ-ชื่อเสียง (พระเสาร์จร7ที่ราศีมังกรส่งรัศมีเต็มที่ถึงราศีตุลย์-ดินแดนของภพกัมมะของที่ลัคนาสถิตราศีมังกร-ได้มาตรฐานอุจจ์-สูงส่ง-เด่น)เช่นที่เห็นมา

เป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด กำลังทำงานสนุก แต่ต้องย้ายเข้ากรุงเทพฯเพื่อเรียนต่อเฉพาะทาง หรือ เป็นข้าราชการถูกย้ายจากงานบริหารไปแขวนตำแหน่งลอย แต่ได้เลื่อนชั้น หรือบางท่านเป็นผู้บริหารบริษัท สถานะเปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษา

2.2.2สำคัญสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรคือมีโอกาสได้แต่งงาน หรือบางคู่อาจถึงวาระที่ต้องหย่าร้างกัน(พระเสาร์จร7เจ็ดที่ราศีมังกรเล็งใส่ราศีกรกฎภพปัตนิ)แน่นอนมันคือการเปลี่ยนสถานะตัวตนพวกท่านคือจากคนโสดไปเป็นสมรสแล้ว หรือสมรสแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นโสดอีกครั้ง บางท่านที่โชคร้ายอาจจะเปลี่ยนสถานะเช่นจากเมียเป็นเมียหลวงฯลฯ โดยคนตัดสินใจเปลี่ยนสถานะคือตัวท่านเอง

2.2.3 สำคัญคือพวกท่านอาจจะเปลี่ยนสถานะกับหุ้นส่วนชีวิตอื่นๆ (หนึ่งในความหมายภพปัตนิคือหุ้นส่วนชีวิต)เช่นเปลี่ยนสถานะในบริษัทที่พวกท่านทำงานอยู่ เปลี่ยนสถานะคนที่ทำงานด้วยกัน หรือลงทุนด้วยกันหรือร่วมงานกันหรือแม้จะทั่งตัวหุ้นที่เล่นอยู่ที่อาจจะทบทวนและคิดหนักฯลฯ

โดยเคล็ดสำหรับข้อ 2.2.2 และ2.3.3คือเป็นระยะที่น่าจะได้คู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตด้านอื่นๆประเภทอายุแตกต่างกันกับท่านไม่ว่าจะมากกว่า-หรือน้อยกว่าอย่างเป็นได้ชัด หรือไม่ก็ได้คนเป็นหม้าย

2.2.4เปลี่ยนความสัมพันธ์กับวงสังคม เพื่อนฝูง และญาติพี่น้อง(พระเสาร์จรที่ราศีมังกรส่งกระแสถึงราศีมีนภพสหัชชะ)เช่นบางคนกลับไปสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ห่างเหินกันมานาน

3.โปรดระวังอาการด้านร้ายอื่นจากพระเสาร์จร ทับลัคนาคือหม่นหมอง บางคราวเครียด ไม่รื่นรมย์กับชีวิต มองโลกในแง่ร้าย เสียทรัพย์และสิ่งของ เจ็บไข้ได้ป่วย

4.เคล็ดส่งเสริม-ซ้ำเติมจากดาวที่รองรับอิทธิพลจากพระเสาร์จร (ตามรูป)

158176238092

4.1กลุ่มดาวในดวงเดิมรองรับแล้วผลออกมาดี

พระพุธ()รองรับ โชคลาภจะพูลเพ็ญและศัตรูจะพ่ายแพ้

พฤหัสบดี()รองรับ เอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ เสียอะไรแล้วได้กลับมา เช่นตัวอย่างเลือกตั้งนครปฐมผู้สมัครท่านหนึ่งสอบตก พอเลือกตั้งซ่อมกลับสอบได้

พระราหู()รองรับ เป็นคู่มิตรใหญ่กับพระเสาร์ชนะศัตรู เกิดโชคลาภใหญ่เหมือนคนไปหาปลาแต่เจอขุมทองแทน

4.2กลุ่มดาวในดวงเดิมรองรับพระเสาร์จรผลออกด้านร้าย

พระอาทิตย์()รองรับ ระวังมีศัตรูแต่จะมีคนช่วย เพราะคำพูด บางคนอาจมีคดีความต่างๆ

พระจันทร์()รองรับ เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งตัวท่านเองหรือแม่ หรืออาจมีหนี้ หรือเครียดวิตกจริต ตีตนไปก่อนไข้ เสียเงินหรือลูกน้อง ตำราให้สวดมนต์แก้เคล็ด

พระอังคาร()รองรับเป็นคู่อาฆาต ระวังอุบัติเหตุ ผ่าตัด ทะเลาเบาะแว้ง

พระศุกร์()รองรับเป็นคู่ศัตรูใหญ่ระวังโรคเก่ากำเริบเรื้อรัง หรือถูกทรยศหักหลังหรืออกหักรักคุดหรือพลัดพรากสูญเสียหรือถูกโจรกรรม

พระเสาร์()รองรับกรรมเก่าแรง ระวังป่วยกระดูกหรือเส้นประสาทหรือผิวหนังหรือสำใส้ หรือภูมิแพ้

ทั้งหมดนี้อาจเกิดอาการใดอาการหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเกิดทั้งหมด และไม่เกิดตลอดเวลาอีกทั้งดีก็ดี ร้ายก็ร้ายไม่ตัดรอนกันเป็นได้ทั้งทุกขลาภและลาภทุกข์

5.สิ่งที่ผู้เขียนอยากบอกท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกร คือ ระหว่างที่พระเสาร์จรตัวแทนพวกท่านเดินอยู่ในราศีมังกรได้มาตรฐานยิ่งใหญ่เข้มแข็งนี้ แม้การให้คุณงามความดีจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่หนักแน่นมั่นคง แต่เป็นโอกาสดีที่พวกท่านจะสร้างสถานะของตัวเองให้ปรากฎให้เป็น somebody หรือบุคคลสำคัญ หรือเฉียดบุคคลสำคัญในวงการที่พวกท่านอยู่ให้ได้ เพราะบางครั้งสถานะที่พวกท่านกำลังจะสร้างนี้คนมีเงิน ร่ำรวยอาจไม่มี-ไม่ได้ด้วยซ้ำ

หรือคนอื่นที่เคยสำคัญในวงการถดถอยไป ส่วนพวกท่านกลับสามารถสร้างตัวผงาดขึ้นมาแทนได้ฯลฯ

แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีดาวอีกหลายดวงที่ให้คุณ-โทษทุกลัคนาราศี ขอให้กลับไปอ่านที่แม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 304 ภาพรวมชีวิตทุกลัคนาราศีตลอดปี 2563 หรือฟังที่ยูทูปช่อง-ฟองสนาน-

ฟองสนาน จามรจันทร์

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง