ประมวลภาพน่ารักของงานสร้างสรรค์ผลงานเด็กอนุบาล 'ราชินี'

ประมวลภาพน่ารักของงานสร้างสรรค์ผลงานเด็กอนุบาล 'ราชินี'

ความน่ารักน่าเอ็นดูที่มาพร้อมความสามารถสมวัยในงานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล ปีการศึกษา 2562

158176210244

วันที่ 15 ก.พ.  2563 หม่อมหลวง ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี โดยมีนางเรืองศิริ  สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมเป็นเกียรติ

158176222638

 

 

158176225438

งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล เป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

 -เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้

-เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมวัย

-ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ขบวนพาเหรดบริเวณสนามกลางแจ้ง และการแสดงภายในห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา ได้แก่ การแสดงดนตรีอังกะลุง นาฏศิลป์ และการแสดงประกอบเพลง สัตว์โลกผู้น่ารัก ระบำยอดหญ้า  หงส์เหิร ฉันคือเมฆ และ โลกสวยด้วยมือเรา เป็นต้น

158176227851

158176229635

158176231270

158176986477