สคบ.ชง ครม.เคาะตั้งบอร์ดคุมธุรกิจขายตรง

สคบ.ชง ครม.เคาะตั้งบอร์ดคุมธุรกิจขายตรง
17 กุมภาพันธ์ 2563
951

สคบ.ชงสำนักปลัดฯ สัปดาห์นี้จัดเรื่องเข้า ครม.ไฟเขียวตั้งบอร์ดขายตรงขึ้นมาคุมธุรกิจเป็นการเฉพาะหลังผ่านกฎหมายฉบับใหม่แล้วป้องกันธุรกิจเอาเปรียบหลอกลวงผู้บริโภค

นายเดชาวัต แจ้งชื่น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้ สคบ.จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง ให้กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.ขายตรงฯ ฉบับใหม่ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลธุรกิจดังกล่าวโดยตรง

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีคณะกรรมการนี้ขึ้นมากำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยเฉพาะ เนื่องจากขณะนี้ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กำลังเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยในสมัยใหม่เป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเล็ก รายใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมาก และตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ สคบ.ก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงเรื่องของตลาดแบบตรง ที่เป็นการขายของผ่านช่องทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมาก ดังนั้นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะก็มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

158168519571

อย่างไรก็ตามตามโครงสร้างของคณะกรรมขายตรงและตลาดแบบตรง จะมีทั้งสิ้น 8 คน โดยประธานคณะกรรมการ จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครม.ส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งจะประกอบด้วย อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และครม.จะแต่งตั้งผู้แทนจากภาคเอกชนในสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง ผู้แทนจากภาคเอกชนในสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจตลาดแบบตรง และผู้แทนจากสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอีก 2 คน โดยมีเลขาธิการสคบ.เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

“ตอนนี้รายชื่อของคณะกรรมการได้ข้อสรุปแล้วว่าจะให้ใครมานั่งบ้าง ที่ผ่านมายอมรับว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะการหากรรมการที่มาจากสมาคมต่าง ๆ จะต้องมีความเหมาะสมและผ่านการตรวจสอบ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาจะมีอำนาจในการตัดสินใจด้านนโยบาย รวมไปถึงกำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่ออกมา ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดแบบตรงที่ตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ”

158168522899

นายเดชาวัต กล่าวว่า ยังได้รับมอบนโยบายจากเลขาธิการสคบ. หาทางสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง และได้มาจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับสคบ.โดยกำลังพิจารณามอบตราสัญลักษณ์สคบ.ให้เป็นเครื่องการันตีให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเข้ามาใช้บริการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วย ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านการตรวจสอบ โดยสคบ.จะประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงพาณิชย์ ช่วยกันตรวจสอบการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ที่แอบทำธุรกิจในลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมาย บางรายก็มีขอดขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ไม่มีการจดทะเบียนอย่าถูกต้อง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง