นับถอยหลังประมูล '5จี' ประเทศต้องได้ประโยชน์

นับถอยหลังประมูล '5จี' ประเทศต้องได้ประโยชน์
15 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย [บทบรรณาธิการ]
666

มีการจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจถึง 12.3 ล้านล้านดอลลาร์ สร้างตำแหน่งและอาชีพใหม่ๆ เพิ่มเติม 22 ล้านตำแหน่งทั่วโลกในปี 2578 หากประเทศไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5จี ได้ถูกทิศถูกทาง จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมาก

การประมูล 5จี ที่จะมีขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยเฉพาะเป็นตัวช่วยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจประเทศที่กำลังเผชิญความท้าทายมากมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประเมินว่า การประมูลครั้งนี้ รัฐอาจจะได้รายได้ไปมากกว่า 7.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่หลายสำนักวิจัย ประเมินผลออกมาคล้ายกันว่า 5จี มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นการลงทุน สร้างผลประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อการสื่อสาร การแพทย์ การศึกษาและเกษตรกรรม พลิกโฉมธุรกิจอุตสาหกรรม และวิถีชีวิตของผู้คน 

การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ในวันที่ 16 ก.พ.2563 สำนักงาน กสทช.เลือกใช้วิธีการประมูลแบบ Clock Auction ในการประมูล นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศ ไทยเลือกใช้การประมูลรูปแบบนี้ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการประมูล เพราะการประมูลครั้งนี้วางแผนจัดประมูลคลื่นความถี่ 4 คลื่นพร้อมกัน คือ คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ จำนวนชุดคลื่นความถี่ถึง 19 และ 27 ชุดตามลำดับ 

หากใช้การประมูลรูปแบบเดิม เวลาที่ใช้ประมูลจะยาวนาน ซึ่งระบบประมูลแบบ Simultaneous Ascending Clock Auction ช่วยให้การระบุราคามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร จะเปลี่ยนรูปแบบการประมูลจาก Simultaneous Muti-Round Auction (SMRA) มาเป็นรูปแบบ Clock Auction เช่นกัน 

เราอยากเห็นการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกติกา โอเปอเรเตอร์ที่ร่วมประมูล ต้องมีเป้าหมายใน "การเคาะราคา" อย่างสมเหตุสมผล เป้าหมายที่นอกเหนือจากความคุ้มทุนของการทำธุรกิจ ควรต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศ ประชาชน เศรษฐกิจ หลังการประมูลจบสิ้นลงด้วย ขณะที่ผู้กำกับดูแล หรือเรคกูเลเตอร์อย่าง กสทช. ต้องติดตามความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ 5จี เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการขยายเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ หลังการประมูลจบ ต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

การประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 5จี มักประเมินมูลค่าในระยะยาว IHS ประเมินว่า 5จี จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจถึง 12.3 ล้านล้านดอลลาร์ สร้างตำแหน่งและอาชีพใหม่ๆ เพิ่มเติมกว่า 22 ล้านตำแหน่งทั่วโลกในปี 2578 หากประเทศไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5จี ได้ถูกทิศถูกทาง จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมเป็นแต้มต่อสำคัญในการแข่งขันและสามารถฟันฝ่าความท้าทายที่กำลังถาโถมประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้งได้อย่างมีชั้นเชิง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง