กราฟิกดีไซเนอร์คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ 100ปี พาณิชย์

กราฟิกดีไซเนอร์คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ 100ปี พาณิชย์
14 กุมภาพันธ์ 2563
603

กราฟิกดีไซเนอร์ "สุรัตนชัย ชื่นตา"คว้ารางวัลโลโก้ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์  เตรียมนำโลโก้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมงาน 100 ปีกระทรวงพาณิชย์

รายงานข่าวจากระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า  นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 254 ผลงาน และได้มีมติคัดเลือกผลงานการออกแบบโลโก้ของนายสุรัตนชัย ชื่นตา อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ เป็นผู้ชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน อาชีพ ซีเนียร์กราฟิก ดีไซเนอร์ และนายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล อาชีพกราฟิกดีไซน์ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สำหรับผลงานที่ชนะเลิศ ออกแบบเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมและตัวเลข 100 ผสานสัมพันธ์กับอักษรย่อ MOC หมายถึงการครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ส่วนผลงานรองชนะเลิศ ผลงานแรก ออกแบบโดยใช้สีมอครามและสีทอง ตัวเลข 100 เป็นตัวเลขอักษรไทย เพื่อเชิดชูประวัติศาสตร์แรกเริ่มของการก่อตั้ง โดยลดทอนลวดลายให้เรียบง่าย เพื่อสื่อถึงการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และอยู่คู่คนไทยมาหลายยุคสมัย และยังมีการใช้ตัวเลขอารบิก ที่แฝงอยู่ในตัวเลขไทย นอกจากจะสามารถอธิบายถึงวาระครบรอบ 100 ปี ได้ทั้ง 2 ภาษาแล้ว ยังสื่อถึงความสากลในความเป็นไทยตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันในความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาวต่างชาติ มีการไล่ระดับเส้นบางจนถึงเส้นใหญ่ สื่อถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังมีเส้นรัศมี ที่สื่อถึงพลุ ตัวแทนของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี รายล้อมด้วยตราสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ สื่อถึงความรุ่งโรจน์ เรืองรอง อันจะนำพาเศรษฐกิจและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ผลงานที่สอง ลายเส้นมีลักษณะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง ทันสถานการณ์เศรษฐกิจ ลายเส้นมีลักษณะเป็นเส้นคู่ ประสาน และโปร่งใส หมายถึงกระทรวงพาณิชย์มีความโปร่งใส เคียงข้างประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า และตราสัญลักษณ์ย่อ MOC + เลข 100 สะท้อนถึงบทบาทภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 100 ปี และตลอดไป

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำโลโก้ที่ชนะเลิศไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้สาธารณชนได้จดจำกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง