Media sector (14 ก.พ63)

Media sector (14 ก.พ63)
14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
261

ยอดโฆษณาเดือนมกราคม 2563 โต 2%YoY

Event

เม็ดเงินโฆษณาของไทย (ไม่รวมสื่อดิจิตอล) ในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ 7.4 พันล้านบาท (-19% MoM,+2% YoY)

lmpact

มีเพียงสื่อเว็บไซต์เท่านั้นที่โต MoM ในขณะที่สื่อในโรงภาพยนตร์โตโดดเด่น YoY การที่เม็ดเงินโฆษณาในเดือนมกราคม 2563 ชะลอตัว MoM ลงเนื่องจากผลของฤดูกาล โดยเป็นช่วงที่มักมีการใช้จ่ายด้านโฆษณาต่ำ ทำให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเกือบทุกกลุ่มลดลง MoM ยกเว้นสื่อเว็บไซต์ที่โตถึง 98% MoM แต่เมื่อเทียบ YoY สื่อในโรงภาพยนตร์เติบโตอย่างโดดเด่นที่ 4% YoY รองลงมาคือสื่อเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม และสื่อทีวีดิจิตอล ซึ่งโต 0.6% YoY และ 0.3% YoY ตามลำดับ ขณะที่โฆษณาของสื่ออื่นๆชะลอตัวลง YoY

ประมาณการยอดโฆษณาปี 2563 ของเรายังมี downside

เรามองว่าประมาณการเม็ดเงินโฆษณาปี 2563 ของเรา (ไม่รวมสื่อดิจิตอล) ที่ 1.10 แสนล้านบาท (+3%YoY) ยังมี downside เนื่องจาก i) คาดว่าจะชะลอตัวลงตาม GDP ปี 2563 ii) การระบาดของ COVID 19 จะกดดันยอดโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดโฆษณาผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์ และ iii) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำ ซึ่งจะกดดันการใช้จ่ายเพื่อซื้อโฆษณาของเจ้าของธุรกิจและตัวแทนสื่อโฆษณา

PLANB จะโดดเด่นสุดในปี 2563

ถึงแม้ว่าในเดือนมกราคม 2563 การสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์จะเติบโตอย่างโดดเด่น YoY แต่เนื่องจากรายได้โฆษณาไม่ได้เป็นรายได้หลักของ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ป (MAJOR.BK/MAJOR TB)* นอกจากนี้เราเชื่อว่าผลประกอบการของ MAJOR ใน 1Q63 จะชะลอตัวลงเพราะถูกกดดันจาก
รายได้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (ยอดขายตั๋วและเครื่องดื่ม/ของขบเคี้ยว) ซึ่งถูกกระทบจากการระบาดของCOVID 19 ในขณะเดียวกันเราคาดว่าผลประกอบการของ บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB.BK/PLANB TB)* ในปี 2563 จะแข็งแกร่งกว่าหุ้นอื่นๆในกลุ่มสื่อที่เราศึกษา เนื่องจากคาดจะยังมีการขยายความสามารถในการให้บริการตามปกติแล้ว และบริษัทก็ยังมีโครงการใหม่ ๆ อีกในปี 2563 เช่น ความร่วมมือกับ บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO.BK/MACO TB) การติดตั้งจอโฆษณาดิจิตอลในร้าน 7-Eleven 2,000 สาขา และการบริหารสิทธ์ิในการจัดการกิจกรรมการตลาด และการแพร่ภาพการแข่งขันกีฬา Olympic Tokyo 2020 ในประเทศไทย

Valuation & Action

เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อที่ Neutral โดยเลือก PLANB เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม (ราคาเป้าหมายปี 2563 อยู่ที่ 11.40 บาท) เนื่องจาก i) มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากผลประกอบการ 4Q62 ที่คาดว่ามีกำไรที่โตทั้ง QoQ และ YoY ii) คาดว่ากำไรปี 2563 โตแกร่งถึง 47% YoY และ iii) ยังมี upside อีกจากโอกาสในการเพิ่มจอดิจิตอลในสาขาร้าน 7-Eleven ที่เหลือ และความสามารถในการให้บริการที่คาดจะเพิ่มจากป้ายของ MACO ตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าของ BTS

Risks

การใช้จ่ายสื่อโฆษณาโตต่ำกว่าที่คาดไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: