19 ปี ของการให้กรุงไทยการไฟฟ้า ต่อยอดการศึกษาสร้าง“ผู้รับ”เป็น“ผู้ให้”

19 ปี ของการให้กรุงไทยการไฟฟ้า  ต่อยอดการศึกษาสร้าง“ผู้รับ”เป็น“ผู้ให้”
14 กุมภาพันธ์ 2563
536

จากการให้ทุนนักเรียนยากจนเขตคลองเตย 25 คนแรกเมื่อปี 2527 – 2544 สู่โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เมื่อปี 2544 จนก้าวสู่ปีที่ 19 ที่ให้โอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 3,000 ทุน 77 จังหวัด

ล่าสุดปี 2563 ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำวิจัยปี 2563- 2569 เพื่อถอดบทเรียน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนว่าการให้โอกาสทางการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างคนที่จะเป็นผลผลิตกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติ

158161131755

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด กล่าวว่านอกจากส่งเสริมทางทุนการศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและอาชีพเพื่อให้ทันต่อสังคมโลก และปลูกฝังคุณธรรม ตั้งแต่ช่วงทดลองปี 2527 – 2544 ที่ให้ทุนการศึกษา เด็กยากจนที่อยู่ในชุมชนคลองเตย 25 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาล และพบว่ามีนักเรียนบางคนออกกลางคัน สิ่งที่เรียนรู้ คือ การที่จะทำให้โครงการนี้ต่อจะต้องอาศัยการทำกิจกรรม และการทำความเข้าใจทั้ง 4 ภาคส่วน คือ โรงเรียน ครอบครัว เด็ก และทางโครงการ

ดังนั้น เมื่อเริ่มดำเนินโครงการรุ่นแรกในปี 2544 จึงเริ่มให้ทุนตั้งแต่ชั้น ม.1 จำนวน 1,000 ราย และได้ค้นพบว่าหากบุคลากรทั้งสี่ด้านไม่เข้าใจนโยบาย โครงการจะไม่มีวันสำเร็จ และพ่อแม่ คือ หัวใจที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ เรายังทำค่ายคุณธรรม และค่ายค้นหาตัวเอง ให้เด็กได้มาเจอและทำกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันมีเยาวชนที่ได้รับทุน รวมทั้งสิ้น 3,000 ทุน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

158161131633

ด้าน ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนไทย ให้ได้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ ทักษะธรรมนำชีวิต จนถึงการทันโลกทันสถานการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่หล่อหลอมนักเรียนทุนฯ มาตั้งแต่วันที่เขาได้รับทุนจนจบการศึกษาชั้นสูงสุด

“ที่สำคัญได้ถ่ายทอดดีเอ็นเอที่เป็นอัตลักษณ์แก่เยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และกตัญญู เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่าที่ผ่านวันเวลาเติบโตและผลิตผลที่งดงาม โดดเด่น เพราะได้รับโอกาสทางการศึกษา เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านพ้นความยากจน มีอาชีพการงานมั่นคง และยังเกิดโอกาสของการได้เป็น “ผู้ให้” เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นหลังจากที่ตนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว” ศุภชัย กล่าว

ทั้งนี้ การทำวิจัยโครงการทุนฯ เพื่อถอดบทเรียน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ที่เป็นผลผลิตของโครงการทุนฯ ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากการที่โครงการทุนฯ ได้ให้โอกาสแก่เด็ก และเยาวชนที่ยากจนในชนบท ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลิตผลรับใช้ชาติและตอบแทนท้องถิ่น และอยู่ในแทบทุกวงการอาชีพ

สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตจนนำไปสู่การหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน และผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจะช่วยให้ผู้ที่สนใจ ทั้งภาคการศึกษาและสังคมได้ มองเห็นว่าการให้โอกาสทางการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างคน ที่จะเป็นผลผลิตกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติ

158161131663

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในฐานะนักวิจัยเป็นโครงการที่ดี มีข้อมูลเยอะมาก ในการถอดรหัส แปลงค่าความสำเร็จของโครงการ ในมุมเชิงการศึกษา สกัดข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อมีกระบวนการต่อยอดโครงการต่อหลังจากปี 2569

อดิศักดิ์ ปู่หล้า หรือครูเคน วัย 36 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเลโคะ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  นักเรียนทุนรุ่นแรกปี    2544  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ สัญชาติไทย เชื้อสายกระเหรี่ยง พ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุ 8 ขวบ อาศัยอยู่กับแม่และน้อง 2 คนโดยทำอาชีพเกษตรกร หลังจากเรียนจบจากโรงเรียนขยายโอกาสใกล้บ้านถึงชั้น ม. 3 จึงตัดสินใจเข้าบวชเรียนที่โรงเรียนเชตุพนศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.4 - 6 โดยได้รับทุนขณะบวชเรียนช่วงม.5 หลังจากนั้น ได้โควต้าจากคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้บรรจุเป็นครูจนถึงปัจจุบัน

158161144648

ครูเคน เล่าว่าที่ตัดสินใจเรียนครู เพราะเห็นว่าครูที่สอนเอาใจใส่เราดีมาก และต้องการช่วยเหลือแม่ให้มีความมั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวในระยะยาว เป็นทั้งครูผู้สอนและรุ่นพี่นักเรียนทุน ได้แนะแนวให้เด็กชั้นม.ต้นในโรงเรียนได้รับทุนกว่า 27 คน ในระยะเวลา 7 ปี ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เมื่อประสบความสำเร็จแล้วต้องให้กลับคืนแก่สังคม

“ตอนนี้ภูมิใจไม่ต่างกับที่กรุงไทยการไฟฟ้าภูมิใจในตัวเด็กทุนทุกคน เราภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนเราได้เรียนต่อและประสบความสำเร็จทีละขั้น เราได้เห็นเด็กบนดอย ที่วันนี้เขาเกือบจะจบปริญญา จะมีงานทำ ถ้าเขาไม่มีเราในวันนั้น เขาก็จะไม่มีวันนี้ เช่นเดียวกับเรา ถ้าเราไม่มีทุนของกรุงไทยการไฟฟ้าในวันนั้น ก็จะไม่มีเราในวันนี้เช่นเดียวกัน” อดิศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง