แผนฝึกคนตรงใจนักลงทุน

แผนฝึกคนตรงใจนักลงทุน
14 กุมภาพันธ์ 2563
280

การมีทักษะการทำงานที่ดี เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ทักษะที่ดีคืออะไร อะไรคือสิ่งที่นายจ้างต้องการ ผลสำรวจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรไทยน่าจะพอให้คำตอบได้

จากผลการสำรวจของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB) ได้ทำการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ดำเนินการมาเป็นเวลา 49 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งเป็นการสำรวจที่สะท้อนสภาพธุรกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างครอบคลุม

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัยากรมนุษย์ ซึ่งการสำรวจได้สอบถามถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งพบว่า ประเด็นที่บริษัทญี่ปุ่นเลือกตอบมากที่สุด คือ การยกระดับการศึกษาและองค์กรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา 

การทราบถึงความต้องการของนักลงทุนต่อบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการทำงานในอนาคตอย่างนี้จะช่วยให้การพัฒนาคนเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายมากที่สุด ขณะเดียวกัน นักเรียน นักศึกษาเองก็จะได้ทราบถึงทักษะที่ควรมีที่จะช่วยคว้างานในฝันมามาไว้ในมือได้สำเร็จด้วย 

โดยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งมีแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเมื่อได้ทราบความต้องการของนักลงทุนแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาคนได้อย่างแม่นยำต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง