โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ปธ.พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ปธ.พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง
13 กุมภาพันธ์ 2563
364

องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชน ที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 วัดต่าง ดังนี้

158159160375

นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น  วัดหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายศุภชัย  ภู่งาม  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจักรพันธ์ ชิพิมาย  วัดสระบัวเกลื่อน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

158159162645

พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเอกกวิน ยืนทน วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทัศนะ หริรักษ์ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล  พาณิชย์ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

158159163639

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี วัดช่องอู่ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรวัฒน์ รัดกลาง วัดนามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางกรรณิการ์  การบรรจง วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง และนายอำนาจ  บุญเอื้อ  วัดหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

158159167215

พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ  รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมเกียรติ  วิชชุปัญญาพาณิชย์  วัดสุทธจินดา ศาลา 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พลอากาศตรี ธีระ  เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางพัชรา จันทร์เพ็ง  วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอธิวัฒน์  พรมสุข วัดหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วัดหนองจิก ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

158159175958

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน และโปรดประทานดอกไม้จันทน์ในการพระราชทานเพลิงศพด้วย

158159178735

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์  ไกรฤกษ์  ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทาน ไปในพิธีวางดินฝังศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

158159181688

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาล โรงพยาบาลต่าง และทรงรับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย อีกทั้งยัง ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชา นุเคราะห์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมครอบครัว

158159183761

ของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ต่างมีความอดทน เข้มแข็ง และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามคับขัน แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความรัก ความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกัน

158159184888

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง