กอ.รมน. เห็นชอบขยายเวลาเปลี่ยนถังแก๊สออกไปอีก 1 ปี

กอ.รมน. เห็นชอบขยายเวลาเปลี่ยนถังแก๊สออกไปอีก 1 ปี
13 กุมภาพันธ์ 2563
426

กอ.รมน. เห็นชอบขยายเวลาแรกเปลี่ยนถังเหล็กเป็นถังคอมโพสิตพลัสออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 และใช้กฎหมายปกติ โดยจะหารือกับกระทรวงพลังงานและขออนุมัติ คปต. นำไปปฏิบัติต่อไป

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. แถลงผลการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา มีพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กอ.รมน. ขยายระยะเวลาการแลกเปลี่ยนถังแก๊สออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 และขอให้ใช้กฎหมายปกติ ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนถังแก๊ส โดยให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพราะกำกับดูแลกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน มีบทบาทต่อผู้ค้าแก๊ส ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 ของทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), บริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด, บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโคเคมิคัลส์ จำกัด และ บริษัทดับบิวพีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแลกเปลี่ยนถังแก็สฯ มีความคืบหน้าและเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน และขออนุมัติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.) นำไปปฏิบัติต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง