‘นิพนธ์’ นั่งประธานอนุฯ แก้ปัญหาที่ดิน ถก 'พีมูฟ' 4 กรณี

‘นิพนธ์’ นั่งประธานอนุฯ แก้ปัญหาที่ดิน ถก 'พีมูฟ' 4 กรณี
12 กุมภาพันธ์ 2563
343

“นิพนธ์” นั่งประธานอนุฯแก้ไขปัญหาที่ดินปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ 1/63 ถกปัญหากลุ่ม P-move 4 กรณี สั่งพื้นที่เร่งรัดแก้ปัญหาให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63  ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รมว.มท.ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดิน พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนเกิดความต่อเนื่อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมเป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ตามกรอบนโยบายที่คณะอนุกรรมการฯกำหนด และรายงานผลการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการฯได้ทราบต่อไป 

158150320541

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน 4 กรณีจากปัญหาของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่มีราษฎรยื่นหนังสือร้องเรียน

1.ขอออกเอกสารสิทธิที่ทำกินของ ... ในที่สาธารณประโยชน์โคกภูพระตำบลกุดแห่ 

2.ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกปออีกว้างตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

3.กรณีชุมชนทับยาง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

4.กรณีชุมชนมะลิแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

พร้อมนี้ รมช.มท. ยังได้สั่งการไปยังส่วนราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ ให้เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและรายงานผลโดยเร็ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: