แพทย์มช. ชู 3 มาตรการตั้งรับ ‘ไวรัสโคโรน่า’

แพทย์มช. ชู 3 มาตรการตั้งรับ ‘ไวรัสโคโรน่า’
12 กุมภาพันธ์ 2563
1,823

ทุกประเทศและทุกฝ่ายต้องช่วยกันรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคปอดบวมอู่ฮั่นที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศ และยอดผู้เสียชีวิตยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน

ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการรับมือไวรัสโคโรนาระบาดตามมาตรฐานทางการแพทย์ หลักการควบคุมโรคและสากล

กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ 23 สถาบัน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องกำหนดนโยบายในการรับมือกับไวรัสโคโรนา เพราะนอกจากเป็นสถาบันการผลิตแพทย์แล้ว ยังมีโรงพยาบาลในสังกัด อย่าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลสวนดอก เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยหลักในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ

158143700445

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่าจ.เชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเมื่อมีการประกาศจากจีนว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก็ได้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาคัดกรอง

คณะแพทยศาสตร์ มช.ซึ่งมีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการกำหนดวางมาตรการ นโยบายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอยู่แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย เตรียมพร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบผู้ป่วยที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศจีน

158143700348

“คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ใช่เพียงจัดการเรียนการสอน ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังดูแลผู้ป่วยและประชาชนทุกคน”ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าว

ตั้งแต่การระบาดไวรัสโคโรนาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดกรองไปแล้ว 30 กว่าราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และมีผู้ที่ติดเชื้อ 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ 28 ปี ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วคาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้เร็วๆ นี้

158143701191

เมื่อมีการระบาดของไวรัสโคโรนา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้กำหนดจุดเข้าออก มีการคัดกรองผู้ป่วยทุกคน มีการเตรียมพร้อมบุคลากรทางการ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญร่วมคัดกรอง จำนวนกว่า 500 คน มีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตัวเองรับมือกับไวรัสโคโรนา

อ่านข่าว
เจาะเรื่องลับ 'ไวรัสโคโรน่า' และอัพเดตข้อมูลที่ต้องรู้!

ศ.นพ.บรรณกิจ เล่าต่อว่าหลังจากที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการยกระดับการควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไว้ 3 แนวทาง คือ 1.มีการกำหนดจุดเข้าออก และจัดให้มีการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนติดตั้งทุกจุดคัดกรอง เบื้องต้นได้มีทั้งหมด 8 เครื่อง ทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญคอยผลัดเปลี่ยนเวร์มาดูแล คัดกรองผู้ป่วยว่ามีข้อบ่งชี้ อาการหรือไม่อย่างไร รวมถึงมีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยแก่ทุกคน

2.โรงพยาบาลได้มีการจัดพื้นที่คัดกรองออกอย่างชัดเจนสำหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยง โดยจัดแบ่งคนไข้ที่มีความเสี่ยงไว้ 3 ระดับ ดังนี้ คนไข้ที่มีความเสี่ยงสูง คือ มีไข้ มีอาการหวัด มีประวัติชัดเจนว่าพึ่งเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น หรือประเทศจีน และได้มีการสัมผัสกับคนจีน ความเสียงระดับกลาง จะเป็นกลุ่มที่มีอาการป่วย เดินทางมาจากประเทศจีน แต่ไม่ได้มีการสัมผัสคนจีน

158143700726

ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่มีประวัติเดินทางมาจากจีนแต่มีอาการไข้ มีอาการหวัด ซึ่งการคัดแยกดังกล่าวจะเป็นการรักษาผู้ป่วยตามอาการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา และแพทย์พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มเสี่ยงได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แพทย์ พยาบาลต้องใส่ชุด และอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเต็มรูปแบบ เพื่อไม่ให้ติดเชื้อจากผู้ป่วย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต่อไปว่า 3. ได้มีการเปิดตึกติดเชื้อแยกออกไปอย่างชัดเจน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย และกำลังติดตามผลเลือด โดยมีห้องปลอดเชื้อและห้องไว้สำหรับดูแลเฉพาะ 11 ห้อง เพื่อแยกห้องไม่ให้มีการสัมผัสกับผู้อื่น ทั้งนี้ สำหรับการจัดห้องปลอดเชื้อ หรือเปิดพื้นที่ต่างๆ นั้น หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอาจจะไม่เพียงพอคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลได้มีการประสานขอความร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรองรับ ช่วยดูแลผู้ป่วย

158143700912

“นอกจากมาตรการนโยบายต่างๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ มช.และโรงพยาบาลดำเนินการแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและดูแลตัวเอง โดยควรจะล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย กินอาหารสุก กินอาหารด้วยช้อนกลาง พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำร่างกายของตนเองให้แข็งแรง”ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าว

โรคไวรัสโคโรนานี้ ถ้าพิจารณาจากการเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว แต่ในกลุ่มของผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีอาการดีขึ้นจนปกติและกลับบ้านได้ ดังนั้น การรับมือกับโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ดีที่สุด คือ ทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตนเอง และไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่กระจายของเชื้อ

158143700950

“โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสวนดอก”มีการคัดกรองผู้ป่วยทุกวันโดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างเต็มที่ ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวอีกว่าคณะแพทยศาสตร์ มช. และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้พยายามในการดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถยิ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราทำงานหนักกันมาก

กรณีที่ก่อนหน้านี้มีการคัดกรองผู้ป่วย 3 ราย แล้วไม่พบการติดเชื้อแล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และมาพบว่าติดเชื้อภายหลังนั้น ขอยืนยันว่าทุกขั้นตอนการตรวจ คัดกรองเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้คณะและโรงพยาบาลกำลังหาข้อสมมติฐานของข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นเพราะเหตุใดทำไมช่วงแรกของการตรวจถึงไม่พบเชื้อ และเมื่อมีความชัดเจนจะชี้แจ้งต่อสังคมแน่นอน

158143701369

อย่างไรก็ตามประเทศไทยโชคดีที่มีระบบการแพทย์ สาธารณสุขที่ดีมากทำให้มีการตรวจคัดกรองได้เร็ว และมีการป้องกันควบคุมได้เป็นอย่างดี 

ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวปิดท้ายว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาจะระบาดไปอีกยาวนาน หรือมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหน เพราะส่วนใหญ่ยังเป็นการรักษาตามอาการ ยังไม่มีวัคซีน หรือยาในการหยุดระบาดของโรคดังกล่าว แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนก โดยเฉพาะคนไทย

เพราะด้วยศักยภาพทางการแพทย์ สาธารณสุขของไทยมีการวางระบบการควบคุมไว้อย่างดี คนไทยต้องช่วยกันดูสุขภาพร่างกายของตนเอง และควรมีน้ำใจกระจายอุปกรณ์ที่ตนเองมีเพียงพอแล้ว ไม่ควรกักตุนอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย หรือเจลแอลกอฮอล์ หากทุกคนช่วยกันดูแลตัวเอง และนึกถึงผู้อื่น เชื่อว่าป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ได้อย่างแน่นอน

158143701285

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง