นายกฯ ให้กำลังใจชาวโคราช-ปชช. เข้มแข็งไปด้วยกัน

นายกฯ ให้กำลังใจชาวโคราช-ปชช. เข้มแข็งไปด้วยกัน
11 กุมภาพันธ์ 2563
473

นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจประชาชนชาวนครราชสีมา และประชาชนทุกคนให้เข้มแข็งไปด้วยกัน กำชับทุกหน่วยงานให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (11 ก.พ. 63) เวลา 13.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีคนร้ายกราดยิง ที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ขณะนี้กำลังให้ไปดำเนินตรวจสอบแล้ว เพื่อค้นหามูลเหตุและแรงจูงใจในการกระทำความผิดดังกล่าว โดยให้มีการตรวจสอบทั้งในเรื่องโครงการบ้านจัดสรรของกองทัพบกซึ่งวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการมีบ้านเป็นของตนเอง ว่ามีช่องว่างตรงไหนที่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน รวมถึงจะมีการเปิดช่องทางร้องทุกข์เพื่อให้ข้าราชการทหารที่ประสบปัญหาสามารถร้องเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกได้โดยตรง นอกจากการร้องเรียนตามระบบราชการปกติ

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ต้องไปดูถึงมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้วเพียงพอหรือไม่ บทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทุกฝ่ายจะต้องนำไปแก้ไข ปรับปรุง เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการที่จะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบบนโลกโซเชียลมีเดียที่มีการใช้ความรุนแรง โดยขอให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และให้เกิดประโยชน์ ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความรุนแรง ซึ่งหากทุกคนช่วยกันเชื่อว่าจะสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้

สำหรับเรื่องของการทำบุญและการเปิดระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนี้นั้น ทางจังหวัดนครราชสีมาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเตรียมการอยู่แล้ว รวมไปถึงการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากประชาชนท่านใดประสงค์และต้องการที่จะร่วมบริจาคก็สามารถติดต่อไปทางจังหวัดนครราชสีมาได้

ทั้งนี้นอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลเตรียมการไว้ รัฐบาลยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาในทุกกิจกรรม ทุกประเภทจากทุกภาคส่วน เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะรู้ถึงสิทธิว่าได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้าง เช่น สิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีอยู่ตามสิทธิที่ประชาชนและข้าราชการจะได้รับ  รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากธนาคาร และภาคเอกชนต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาเช่นเดิม พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนไทยทุกคนให้ผ่านเรื่องนี้และเข้มแข้งไปด้วยกัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่องร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ว่า เป็นเรื่องของวิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านดำเนินการร่วมกันตามกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้ว สิ่งสำคัญขอให้ทุกคนพิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้วย เพราะสถานการณ์ขณะนี้มีหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาจากผลกระทบต่าง ๆ  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง