ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ควบคุมอาคารป้องกันฝุ่น

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ควบคุมอาคารป้องกันฝุ่น
11 กุมภาพันธ์ 2563
401

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ควบคุมอาคารต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฉบับเดิมในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองและการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยันปั้นจั่นหอสูง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญ 2 ประเด็นหลัก คือ

1.กำหนดให้ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละอองการผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิด ก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

2.กำหนดให้ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยันที่ใช้รับน้ำหนักของการก่อสร้างอาคารที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป นอกจากนี้ในรายละเอียดจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตควบคุมอาคาร ต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง