อาเซียน-อียู หนุนคนรุ่นใหม่ร่วมภารกิจบรรลุเป้าหมาย SDGs

อาเซียน-อียู หนุนคนรุ่นใหม่ร่วมภารกิจบรรลุเป้าหมาย SDGs
11 กุมภาพันธ์ 2563
542

เวทีประชุมอาเซียน-อียูด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หนุนคนรุ่นใหม่ร่วมภารกิจบรรลุเป้าหมายเอสดีจี สร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงการค้าสองภูมิภาค

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู)ร่วมกับนางยุตต้า อูรปิไลเนน   กรรมาธิการยุโรปด้านหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมในช่วงหารือระดับสูงของการประชุมอาเซียน-อียูด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ก.พ.2563 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนและอียู   ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการยุโรป ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติเข้าร่วม

158138235833

นายดอน กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า อียูเป็นพันธมิตรของอาเซียนต่อการดำเนินงานวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประชาชนในอาเซียนมีรายได้ต่อหัวเติบโตอย่างน่าทึ่งสูงถึง 33 เท่านับตั้งแต่การร่วมตัวของภูมิภาค และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมามีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4 ของโลกในปี 2573 

“อาเซียนมองว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอ็มเอสเอ็มอี จะต้องเข้ามามีส่วนผลักดันให้การเติบโตของอาเซียน โดยหวังว่าสถาบันการเงินยุโรปจะร่วมสนับสนุนการเข้าถึงทางการเงิน และเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและส่งเสริมให้เข้าถึงทางเลือกทางการเงินเช่น ฟินเทคด้วย” นายดอนกล่าว

158138245458

อาเซียนกำลังเร่งส่งเสริมความเป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อมและสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกรีนดิวของอียู (European Green Deal) เช่น ประเทศไทยกำลังใช้แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา

158138251232

นายดอน กล่าวอีกว่า นโยบายกรีนดิวของอียูเป็นความท้าทายของอาเซียน ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว เป็นหนึ่งแนวทางผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเอสซีจีร่วมกัน 

158138254343

ด้าน นางอูรปิไลเนน กล่าวว่า อียูให้ความสำคัญและมีโครงการหลากหลายที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งอียูได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่นดียวกับนโยบายกรีนดิวของอียูในขณะนี้ ซึ่งเป็นพันผูกพันร่วมกันของประเทศสมาชิกอียูที่มุ่งลดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายในปี 2593  และเป็นตัวกระตุ้นการลงทุน เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง