'ดุสิตโพล' 45.59% รอติดตามการซักฟอกครั้งแรกของทั้ง 6 รัฐมนตรี

'ดุสิตโพล' 45.59% รอติดตามการซักฟอกครั้งแรกของทั้ง 6 รัฐมนตรี
10 กุมภาพันธ์ 2563
599

"สวนดุสิตโพล" เผย "ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี" โดยอยากให้ฝ่ายค้านอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้มากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ทุกอย่างเหมือนเดิม

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี” โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,088 คน ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นภายหลังประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนลงมติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ก.พ. ทำให้เป็นที่จับตามองจากหลายฝ่ายและคาดว่าการอภิปรายครั้งนี้น่าจะเข้มข้น ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

เมื่อถามว่า ประชาชนจะติดตามการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24-26 ก.พ.หรือไม่? พบว่า ส่วนใหญ่ 45.59% ติดตาม เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายน่าสนใจ อยากฟังการชี้แจงของทั้ง 6 รัฐมนตรี ต้องการรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากขึ้น ชอบติดตามข่าวการเมือง ฯลฯ รองลงมา 29.32% ไม่แน่ใจ เพราะต้องทำงาน อาจไม่มีเวลาติดตาม ทำให้เครียด การอภิปรายครั้งนี้คงไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ 25.09% ไม่ติดตาม เพราะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่อยากรู้ ไม่เชื่อถือนักการเมือง ฯลฯ

ส่วนที่เรื่องที่ประชาชนสนใจหรืออยากให้มีการอภิปรายมากที่สุด 44.52% ระบุ ผลงานของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาล การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ 33.56% ระบุ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 23.27% ระบุ การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต ความไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 13.13% ระบุ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 10.55% ระบุ การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติโครงการต่างๆ

158129912240

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนใหญ่ 43.33% ระบุ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพกฎกติกาในที่ประชุม 37.12% ระบุ ข้อมูลเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ชัดเจน ตรงประเด็นตามข้อเท็จจริง 33.48% ระบุ รัฐบาลปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น นำข้อเสนอแนะไปใช้

ขณะที่สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ51.21% ระบุพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทะเลาะกัน ประท้วงบ่อย ทำสภาล่ม 33.15% ระบุ ตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น พูดนอกเรื่อง พูดเรื่องเดิม 28.68% ระบุ ไม่เคารพที่ประชุม นั่งหลับ เล่นมือถือ ไม่เข้าประชุม ไม่รักษาเวลา

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามประชาชนคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือไม่ พบว่า 40.07% ระบุ ไม่แน่ใจ เพราะต้องรอดูจากการอภิปราย ขึ้นอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้น ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ฯลฯ 33.92% ระบุ ได้ประโยชน์ เพราะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ได้ฟังการชี้แจงจาก 6 รัฐมนตรี อาจมีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจการเมืองมากขึ้น ฯลฯ 26.01% ระบุ ไม่ได้ประโยชน์ เพราะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของสภา นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะโต้เถียงกันไปมา เป็นเพียงแค่เกมการเมือง รัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไป ฯลฯ

ทั้งนี้เมื่อถามว่าหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร 55.88% ระบุ เหมือนเดิม เพราะคณะทำงานชุดเดิม รัฐบาลยังคงมีอำนาจและมีเสียงข้างมาก เหมือนกับการอภิปรายทุกครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ 24.08% ระบุ น่าจะแย่ลง เพราะรัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า ไม่เป็นรูปธรรม มีปัญหารุมเร้าหลายเรื่อง สถานการณ์อาจบานปลายหรือแย่ลงกว่าเดิม ฯลฯ 20.04% ระบุ น่าจะดีขึ้น เพราะเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งทำงาน กระตือรือร้นมากขึ้น รู้ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ผ่านมา นำไปพัฒนาปรับปรุง ฯลฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง