ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น 5 ชั้นยศ 'ร.ต.อ.' พลีชีพเหตุกราดยิงโคราช

ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น 5 ชั้นยศ 'ร.ต.อ.' พลีชีพเหตุกราดยิงโคราช
9 กุมภาพันธ์ 2563
6,770

ผบ.ตร.ยกย่องเชิดชู "ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา" พลีชีพเหตุกราดยิงโคราช เตรียมเสนอปูนบำเหน็จเลื่อน 7 ขั้น 5 ชั้นยศ

ตามกรณีที่ปรากฏในรายงานข่าว เหตุการณ์ทหารยิงกราดที่จังหวัดนครราชสีมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย (อรินทราช 26) บก.สปพ. บช.น. เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชา บช.น. ลงไปช่วยดูแลสิทธิประโยชน์ที่ผู้เสียชีวิตพึงจะได้รับ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง และช่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้เสียชีวิต โดย ผบ.ตร. ได้แสดงความห่วงใยถึงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวยกย่อง เชิดชู ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา ผบ.หมวด (สบ 1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกระทั่งตนเองต้องมาเสียชีวิตจากการปะทะกับคนร้าย

ขณะที่ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะ ร.ต.อ.ตระกูล เป็นบุคคลากรชั้นเลิศ เป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถ นับว่าเป็นความสูญเสียของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ ร.ต.อ.ตระกูล พึงจะได้รับ เบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้

 - เสนอพิจารณาเลื่อนขั้น 7 ขั้น 5 ชั้นยศ กรณีปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521

 - เงินช่วยเหลือจากกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

 1. กองทุนสวัสดิการ ตร. ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

2. ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. 656,923 บาท

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ (สมาชิกไม่เกิน 10 ปี) 300,000 บาท

4. กองทุนช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (Police award) 500,000 บาท

5. มูลนิธิ บช.น. ไม่เกิน 90,000 บาท

6. เงินกองทุนสวัสดิการ บช.น. 30,000 บาท

7. มูลนิธิผะอบ ณ นคร เพื่อตำรวจนครบาล 30,000 บาท

รวมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ประมาณ 2,100,000 บาท

ในส่วนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รายอื่น ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งทาง บช.น. จะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนั้นแล้ว บช.น. ได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ที่อยู่ในพื้นที่ของ บช.น. รวมทั้งภาคเอกชน ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งทาง บช.น. ก็จะได้รวบรวมเงินบริจาค เพื่อมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไป

บช.น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน

ประวัติ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา

- เกิดเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2527 อายุ 35 ปี

- บิดา นาย ก๋วน ทาอาษา มารดา นางเพียรศรี ทาอาษา

- ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ 155 ม.7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

 ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (พ.ศ.2534 – 2540) โรงเรียนบ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (พ.ศ.2540 -2542) โรงเรียนวัดห้วยเคียน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

- ระดับ ปวช. (พ.ศ.2543-2546) โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

- ระดับ ปวส. (พ.ศ.2546 2548) 1 พ.ค.2549

- หลักสูตร นสต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 จ.ยะลา

ประวัติการรับราชการ

- 1 พ.ค.2550 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ร้อย รพศ.2 กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

- 7 ก.ย.2552 ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

- 1 พ.ค.2553 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ท.

- 16 พ.ค.2555 ได้รับการแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นข้าราการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง รอง สว.งานธุรการ กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ.

- 1 ม.ค.2556 แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ท.

- 22 พ.ค.2558 แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง สว.งานสายตรวจ/อารักขา กก.สุนัขตำรวจ

- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมวด (สบ 1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.

หลักสูตรพิเศษ

- หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (นเรศวร 261) รุ่นที่ 14 บก.สอ.บช.ตชด.

- หลักสูตรทำลายวัตถุระเบิด กองสรรพาวุธ รุ่น 13

- หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติด.ต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย
- เกิดเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2527 อายุ 35 ปี
- บิดา นาย สมชาย กำจัดภัย มารดา นาง นิภา กำจัดภัย
- ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 449/3 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา (พ.ศ.2539-2541) โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
- ระดับมัธยมศึกษา (พ.ศ.2541 - 2547) โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ

ประวัติการรับราชการ
- 1 พ.ค.2548 บรรจุแต่งตั้งเป็น พลสำรอง ตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.รร.น.
- 1 พ.ค.2549 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ ศทส.บช.น.
- 1 พ.ค.2552 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ท.
- 1 พ.ค.2555 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.อ.
- 1 พ.ค.2557 แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.
- 1 พ.ค.2558 แต่งตั้งยศเป็น จ.ส.ต.
- 1 พ.ค. 2559 แต่งตั้งยศเป็น ด.ต.

หลักสูตรพิเศษ
- หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1
- หลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายนเรศวร 261 รุ่นที่ 12
- หลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 14
- หลักสูตร การโดดร่มแบบกระตุกเอง 1/2562
- หลักสูตรกระโดดร่มกองทัพเรือ ปี 2562

อ่านข่าว : อรินทราช 26 หน่วยจู่โจมผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการสำคัญ

รวมยอด 'กราดยิงโคราช' เสียชีวิต 27 ราย บาดเจ็บพุ่ง 57 ราย (12.00 น.)

ลำดับเวลา ทหารกราดยิง 21 ศพ

จับตาย! คนร้าย ‘กราดยิงโคราช’ ถูกวิสามัญ เสียชีวิตแล้ว

สดุดีผู้กล้า '2 ตำรวจ' พลีชีพปิดปฏิบัติการ 'กราดยิงโคราช'

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง