'นิพนธ์' ลุยลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ สงขลา-นครศรีฯ

'นิพนธ์' ลุยลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ สงขลา-นครศรีฯ
8 กุมภาพันธ์ 2563
323

"นิพนธ์" ลุยลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ สงขลา-นครศรีฯ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่อำเภอระโนด สงขลาและ ต. ควนชะลิตต. รามแก้ว อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอระโนด สงขลา ต่อเนื่องกับอ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเข้าพื้นที่พร้อมรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ พร้อมทั้งนำไปดูเครื่องสูบน้ำระยะไกลของ ปภ.ที่นำออกมาสูบน้ำจากป่าพรุ เข้าสู่ลำคลอง ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว ตำบลคะเครียะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นเบื้องต้น ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 44 ตัว โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว และ14 นิ้ว ในตำบลบ้านขาว ตำบบตะเครียะ ตำบลแดนสงวน และตำบลบ้านใหม่

158116016892

อีกทั้งทางชลประทานได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อดึงมวลน้ำจากทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และมวลน้ำจากคลองชะอวด - แพรก ในโครงการพระราชดำริในหลวงราชกาลที่ 9 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำคลองต่างไป ลงสู่คลองสายหลักของอำเภอระโนด เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำเค็ม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกได้

158116016980


ทั้งนี้พื้นที่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในอำเภอระโนด พื้นที่ทำนาของอำเภอระโนด 74,415 ไร่ เกษตรกร 5,200 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวแล้ว 6,000 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่ทาง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยนำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือแล้วในขณะนี้ 16,465 ไร่ เป็นพื้นที่ตำบลบ้านขาว 11,965 ไร่ เกษตรกร 839 ครัวเรือน พื้นที่ตำบลตะเครียะ 3,000 ไร่ มีเกษตรกร 150 ครัวเรือน พื้นที่ตำบลแดนสงวน 1,000 ไร่ เกษตรกร 50 ครัวเรือน และพื้นที่ตำบลคลองแดน 500 ไร่ เกษตรกร 25 ครัวเรือน

158116016895

158116016912

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง