ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง กมธ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง กมธ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
6 กุมภาพันธ์ 2563
354

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วย ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คณะ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา .. 2562 ข้อ 103 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวภัทรา วรามิตร

 2. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

นายจัตุรงค์ เสริมสุข

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน .. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

158098954896

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง