7 ไฮไลต์ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

7  ไฮไลต์ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
721

วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เจริญกรุง-ตลาดน้อย คนรักตึกเก่า ชอบเสน่ห์วันวาน ชวนเพลิดเพลินไปกับงานดีไซน์ในเส้นทางนี้เลย

1580732412331. # HUNDRED YEARS BETWEEN

โดย ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนซน

สถานที่  อาคารศุลกสถาน หรือ โรงภาษีร้อยชักสาม

นิทรรศการภาพถ่ายที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้สึกของผู้บันทึกภาพครั้งนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค้นหาร่องรอยแห่งกาลเวลาที่อาจยังถูกพิทักษ์รักษาในอ้อมกอดของธรรมชาติ อันเป็นเส้นทางเดียวกับเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือน ในช่วงปลายพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นเวลาหนึ่งเดือน

ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเชื่อว่าการเสด็จประพาสครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ ท่านผู้หญิงสิริกิติยาจึงได้ศึกษาค้นคว้าพระราชหัตถเลขาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดา อย่างละเอียด

รวมทั้งสำรวจตรวจสอบภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนออกเดินทางตามเส้นทางธรรมชาติ ชมภูมิทัศน์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร้อยเรียงเรื่องราวผ่านพระอักษร และภาพทรงถ่ายไว้อย่างดีวิเศษยิ่ง

แม้การเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการเดินทางของท่านผู้หญิงสิริกิติยาจะเกิดขึ้นห่างกันเกินกว่าศตวรรษหากแต่ภูมิทัศน์ดินแดนไวกิ้งอันแสนงาม ขรึมขลังลึกลับและทรงพลัง ยังคงเป็นประจักษ์พยานให้มนุษย์ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ยืนหยัดข้ามกาลเวลา และกระตุ้นให้ครุ่นคิดถึงการดำรงอยู่ของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล

158073245546

2. # D17/20, DESIGN IN SOUTHEAST ASIA

โดย นักออกแบบชาวฝรั่งเศสร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่น

สถานที่จัดงาน   บ้านพักตำรวจน้ำ

โครงการด้านการออกแบบและงานฝีมือที่ริเริ่มโดยสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะช่างให้เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต ผ่านเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่

158073253230

3. # E!CUBE : KUDOS

สถานที่  โอ.พี.เพลส

ต่อเนื่องจากงานจัดแสดงในปีที่ผ่านมา พบกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้า สืบเนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในดิน ปีนี้จะแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในน้ำที่เป็นอันตรายต่อกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน

รวมถึงการต่อยอดไฟฟ้าจากดินที่ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกพัฒนาจนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ และด้วยความตระหนักในสิ่งแวดล้อม จึงต้องการจัดแสดงนิทรรศการสำหรับผลิตกระแสไฟ้ฟ้าจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากขยะอาหารที่คนทิ้งขว้าง เพื่อสร้างความตระหนักต่อทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม

158073256537

4. #  HAUS OF EVERYTHING : DUCSTORE 

สถานที่ โกดัง บ้านเลขที่ 1

เพื่อยืนยันความเชื่อว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่ตาย พบกับศิลปินดีไซเนอร์ที่มีความรักในสิ่งพิมพ์เหมือนกันกว่า 50 คนมาออกแบบสิ่งพิมพ์ไม่จํากัดสไตล์และรูปแบบในคอนเซ็ปต์ “Print Matter” ที่แสดงให้เห็นว่า สิ่งพิมพ์ยังมีคุณค่าและมีความสําคัญ เมื่อถูกนําเสนอ และประยุกต์ใช้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ “Everything” ยังมีพื้นที่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนที่สนใจได้ร่วม Workshop / Talk กับ DESIGNER / CREATIVE ชั้นนําจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบ ศิลปิน ช่างภาพ ทุกวัน ตลอด 9 วัน นอกจากนี้ยังกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายทั้ง seminar หรือการจัดฉายหนังอินดี้ที่หาดูได้ยากและการร่วมพูดคุยกับผู้กํากับ

158073277336

5.# Portrait of Charoenkrung : Sungkrohsang

สถานที่   กำแพงตรงข้ามร้านวัวทอง ซอยเจริญกรุง 45 กำแพงโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์จีน ซอยเจริญกรุง 24 กำแพงซอยศาลเจ้าโรงเกือก พิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อยท่าน้ำภาณุรังษี

Portrait of Charoenkrung เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากศาสตร์และวงการถ่ายภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับย่านและชุมชน โดยจะบันทึกเรื่องราวของเจริญกรุงในปี 2563 นี้ ผ่านประสบการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย เจริญกรุง

 เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และคุณค่าของ เจริญกรุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตำนาน ประวัติศาสตร์ สังคม ครอบครัว วิถีชีวิต อาชีพ ธุรกิจ และวัฒนธรรมในแง่มุมที่มีคุณค่าแต่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะที่จะคงอยู่ประจำบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่สำคัญ เสมือนเป็นตัวแทนประจำย่านที่จะต้อนรับและเล่าเรื่องราวให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม

158073280834

6. # BANGKOK SEALANDIA : SUMPHAT Gallery

สถานที่ บ้านเหลียวแล ตลาดน้อย

ดีไซน์ไปสู่อนาคต ดีไซน์รูปแบบชีวิตในอนาคตปี 2050 ซึ่งเป็นปีที่ โลกเราจะไม่มีขั้วโลกเหนือแล้วทําให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นและท่วมพื้นที่ ส่วนใหญ่ของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯจะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีขั้วโลกเหนือ

158073288710

7. # Animal Farm : Factopia

สถานที่ บ้านเหลียวแล ตลาดน้อย

 ผลงานที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกทุนนิยม ทางเลือกของสินค้าที่ดูเหมือนมีมากมายในท้องตลาด กลับถูกผลิตในโรงงานเดียวกัน ต่างแค่ตราประทับสินค้า วัตถุดิบ การแปรรูป จัดส่ง จัดจำหน่ายถูกควบรวมทั้งระบบด้วยเจ้าของเดียวกัน เราต่างเป็นผู้ที่มีโอกาสเลือกและไม่ได้เลือก มาร่วมเรียนรู้ชุดความจริงตรงหน้าและอยู่ร่วมกับมัน

 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง