ตลท.จี้ PAE-RICH-SSI ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน

ตลท.จี้ PAE-RICH-SSI ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน
3 กุมภาพันธ์ 2563
400

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 3 บจ. ได้แก่ PAE-RICH-SSI ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน หากช้ากว่ากำหนดอาจถูกพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือPAE,บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือRICH และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือSSI ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีฐานะการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป ทั้งนี้หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง