ดัชนีการเมืองไทย ม.ค.63 ได้คะแนน 3.88 จากเต็ม 10

ดัชนีการเมืองไทย ม.ค.63 ได้คะแนน 3.88 จากเต็ม 10
2 กุมภาพันธ์ 2563
532

“สวนดุสิตโพล” สำรวจ "ดัชนีการเมืองไทย" ภายใต้ตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น พบคนคนไทยให้คะแนนภาพรวมการเมืองไทย 3.88 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจ "ดัชนีการเมืองไทย" โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ยภาพรวม ของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนมกราคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 6

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,429 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 597 คน 24.58% ภาคกลาง 505 คน 20.79% ภาคเหนือ 385 คน 15.85% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.39% และภาคใต้ 301 คน 12.39%) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังน้ี

 

158062206538

158062206565

158062206672

158062206698

158062206654

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง