สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 20-24 มกราคม 2563

สรุปภาวะ
24 มกราคม 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
724

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ทรงตัว เว้นข้าวราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

           ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังออกสู่ตลาดต่อเนื่อง สมดุลกับปริมาณการใช้ ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 519 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 388.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดแข็งตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมถึงความต้องการจากประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้พื้นที่เพาะปลูกบางบริเวณถูกน้ำท่วม แนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 913.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 297.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลง จากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในบราซิลและอาร์เจนตินา เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก นอกจากนี้จีนได้ประกาศให้ผู้ผลิตสามารถปลูกและขายถั่วเหลืองที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมได้ เพื่อลดการพึ่งพาถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ บวกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้บางรัฐในจีนหยุด การขายสัตว์ปีก จึงทำให้ความต้องการถั่วเหลืองสำหรับอาหารสัตว์ลดลง

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะลดลง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           ตลาดปลาป่นในจีนหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน คาดว่าตลาดจะกลับมาคึกคักหลังตรุษจีน ด้านการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยยังอยู่ในช่วง low season ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะเพิ่มขึ้น

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          จากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 468 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 475 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 404 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 408 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,270 บาท เป็นกระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,070 บาท เป็นกระสอบละ 1,100 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

          จากการบริโภคเนื้อสุกรที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนยันว่าปริมาณสุกรมีเพียงพอรองรับการบริโภคในประเทศ ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล และการที่ราคาปรับสูงขึ้นในช่วงนี้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่เนื่องด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค จึงคงราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัมในทุกภูมิภาค สำหรับการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรในขณะนี้แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งจากการเฝ้าระวังและป้องกัน ASF อย่างเข้มงวด ทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตัวละ 3-5 บาท ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้สุกรกินอาหารน้อยลงและโตช้า ต้องยืดเวลาเลี้ยงออกไปอีก 2 สัปดาห์ ส่งผลถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบ

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 78)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          เนื่องในเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์นี้การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยคึกคัก ทำให้สต๊อกไก่ใหญ่สะสมระบายออกสู่ตลาดจนเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          เทศกาลตรุษจีนสัปดาห์นี้การจับจ่ายซื้อขายคึกคัก ไข่ไก่สะสมลดลงไปมาก สภาพการขายคล่องตัว ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคายืนแข็งที่ฟองละ 2.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง