ภท. ส่งใบมรณบัตร "ปู่ชัย" ให้สภาฯ แล้ว

ภท. ส่งใบมรณบัตร
24 มกราคม 2563
1,344

นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ส่งเอกสารใบมรณบัตร “ปู่ชัย” ให้สภาฯ ใช้ดำเนินการเลื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไป

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ส่งหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งให้ทราบว่า นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวันนี้ พร้อมแนบใบมรณบัตรมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อที่ประธานสภาฯ จะได้ดำเนินการเรื่องการเลื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไปของพรรคภูมิใจไทย เข้ามาทำหน้าที่ต่อไป สำหรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคภูมิใจไทย ในลำดับถัดไป คือ นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

157985855384

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: