ติวเข้มขั้นตอนจับกุมสินค้าปลออม

ติวเข้มขั้นตอนจับกุมสินค้าปลออม
23 มกราคม 2563
204

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเวทีให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   เพื่อให้การจับกุมสินค้าละเมิดสิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นธรรม

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมศุลกากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมจำนวน 260 คน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการสืบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจค้น และการจับกุม  ตลอดจนการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของจริงกับสินค้าปลอม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2สามารถปฏิบัติงานในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะให้ความเป็นธรรม ทั้งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในแง่ของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมต่อผู้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาและประชาชนทั่วไป

 157976981095

นายทศพล  กล่าวว่า  การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสิ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจากหลากหลายหน่วยงาน และมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นระยะ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องเสริมสร้างกลไกที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ    จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

“ในปี 2562  มีการจับกุมสินค้าในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน   4,880 คดี  ของกลาง 1,649,638 คดี เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า จำนวนคดีลดลงจากเดิม 6,938 คดีหรือคิดเป็น 29.66% ขณะที่ของกลาง 10,825,538 หรือคิดเป็น 84.76 %”อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าว

 157976988183

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง