'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เสด็จแทนพระองค์ ทรงถวายเครื่องราชฯ ณ วัดราชบพิธฯ

'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เสด็จแทนพระองค์ ทรงถวายเครื่องราชฯ ณ วัดราชบพิธฯ
22 มกราคม 2563
1,544

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ครบ 150 ปี แห่งการสถาปนา

วันนี้ (22 .. 63) เวลา 16.57 . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากบ้านลดาวัลย์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปยังวัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสไวยาวัจกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิตรผู้บริหารโรงเรียนวัดราชบพิธ เฝ้า รับเสด็จ

157969368466

เสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถไปที่หน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส เป็นราชสักการะพิเศษ

157969368590

จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงกราบ

157969368666

เสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ครบ 150  ปีแห่งการสถาปนา แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับพระเก้าอี้ ทรงศีล

157969368794

พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ครบ 150 ปีแห่งการสถาปนา เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ เสด็จไปจุดเทียนที่ครอบเฟือง เบื้องหน้าประธานสงฆ์ ทรงประเคนครอบเฟืองแด่ประธานสงฆ์ ประทับพระเก้าอี้ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ประทับพระเก้าอี้ ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จไปยังมณฑปเพลิงเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงาน

157969368837

ต่อมา ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีชูถวาย ทรงจุดเทียนในมณฑปเพลิงเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ถวายของที่ระลึก

157969368890

เสด็จออกจากพระอุโบสถ เลี้ยวขวาไปตามลานไพที ทอดพระเนตรนิทรรศการศุภมงคลสมัย 150  ปีแห่งการสถาปนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จเข้าพระวิหารคดทางทิศตะวันออก เสด็จไปที่พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณพระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลปัจจุบัน

157969368917

ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ ทอดพระเนตรนิทรรศการประณีตศิลป์ที่พระบรมราชจักรีวงศ์ถวายเป็นพุทธบูชา และเครื่องไทยธรรมพิเศษ เสด็จเข้าพระเจดีย์ทางประตูด้านทิศใต้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดรูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปนาคปรก ประธานพระเจดีย์ทรงกราบ

157969368927

เสด็จออกจากพระเจดีย์ทางประตูด้านทิศเหนือ เสด็จไปที่พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ

157969368978

เสด็จออกจากพระวิหารคดทางทิศตะวันตก เสด็จลงจากลานไพที ไปยังหนอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลปกรรมวัดราชพิธสถิตมหาสีมารามและสุสานหลวง ฉายพระรูป ห้องภาพฉายานิติกร เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับบ้านลดาวัลย์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

157969369093

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ 22 .. 2412 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ 1 ปี คำว่าราชบพิธหมายความว่าพระราชาทรงสร้างเนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการพระราชทานสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร คณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมาราม ประกอบด้วยคณะสงฆ์ นำโดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี เช่น โรงเรียนวัดราชบพิธ ราชบพิธสมาคม และองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเปิดให้ประชาชนร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 .. - 2 .. 63 เขตพุทธาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

157968685352

มีกิจกรรมที่สนใจประกอบด้วย นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค เช่น ฝาบาตรและเชิงบาตรมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุ่มเงินพุ่มทองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9

157968687066

นิทรรศการนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้ข้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัด ซึ่งมีความวิจิตรงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสะท้อนความเป็นไทย อาทิ พระอุโบสถซึ่งได้รับการออกแบบโดยผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมตะวันออก-ตะวันตก และศิลปกรรมไทยรวมกันจนมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ภายนอกได้รับการออกแบบโดยนายช่างศิลปกรรมชั้นครูแห่งยุคคือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ส่วนสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีการตกแต่งเสาและเพดานโค้งแบบโกธิค ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาผสมผสานกับลายไทย และส่วนสำคัญสุด คือการนำกระเบื้องเบญจรงค์จากประเทศจีนมาประดับอาคารส่วนต่าง โดยลายกระเบื้องเป็นฝีมือออกแบบของพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเขียนลายต้นแบบและส่งไปผลิตที่ประเทศจีน ความงดงามเหล่านี้ได้รับการ ทำนุบำรุงดูแลรักษาอย่างดีมาตลอดระยะเวลาร่วม 150 ปี

157968688560

แสงเสียงและสื่อผสม โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และศาสนาของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามให้เห็นเด่นชัด ในรูปแบบแสงเสียงและสื่อผสม ซึ่งเป็นการจัดแสดงครั้งแรกในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ห้องฉายภาพฉายานิติกร  เชิญชวนประชาชน แต่งกายผ้าไทยมาฉายรูป โดย นิติกร กรัยวิเชียร เปิดให้บริการตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 24 - 26 .. วันที่ 31 .. วันที่ 1-2 .. 63 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00  . อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 2 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ค่าบริการภาพละ 99 บาท พร้อมรับภาพในงาน รายได้จากการถ่ายภาพ เพื่อบำรุงพระอาราม

157968690132

นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมุพพรมหาเถร) คลอง 9 ปทุมธานีนิทรรศการการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม บนพื้นที่กว่า 127  ไร่ 1 งาน 59.7 ตารางวา ที่ได้รับการออกแบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) และทีมอาศรมศิลป์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เน้นธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า ถวายแด่บุรพาจารย์ทุกองค์ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ และสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวมทั้งการร้านจำหน่ายหนังสือ และของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย 150  ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

157968694548

157968698680

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง