เกษตรฯ ถกห้างค้าปลีก ปั้นแผนทำตลาด หนุนสินค้าเกษตร

เกษตรฯ ถกห้างค้าปลีก ปั้นแผนทำตลาด หนุนสินค้าเกษตร
23 มกราคม 2563
245

กระทรวงเกษตรฯ ถกร่วมห้างค้าปลีกรายใหญ่ หวังดึง แมคโคร บิ๊กซี โลตัส ซีพีออล ทำแผนผลิตสินค้าเกษตร ป้อนตลาดสอดรับความต้องการ พร้อมพัฒนาขีดแข่งขัน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาหอการค้าไทย ที่มี นาย ธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมกับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สภาหอการค้าไทย ได้หารือถึงแนวความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเกษตร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร

โดยที่ประชุมเห็นชอบ ให้ส่งเสริมสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ทางสภาหอการค้าไทยให้ความสนใจ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง กุ้งเพาะเลี้ยง จิ้งหรีด กล้วยหอม ข้าวโพดฝักอ่อน อินทผาลัม กาแฟ โกโก้ และถั่ว เป็นต้น ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐาน GAP ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพราะเป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ภาคตะวันออก ประมงน้ำจืด(สกลนคร) ส่งเสริมพืช future crop (กาแฟ อินทผาลัม โกโก้) และ cash crop (ผักต่างๆ) ทั้งนี้ จะต้องมีการวางแผนการผลิตให้มีผลผลิตทั้งปีจึงจะสามารถทำการค้ากับห้างผู้ค้าปลีกได้

อีกทั้ง ให้ศึกษาและนำร่องส่งเสริมพืช cash crop ให้ครบทุกภูมิภาค เช่น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ที่กาญจนบุรี กล้วยหอม ที่สุราษฏร์ธานี การเพาะเลี้ยงปลากราย ที่นครพนม ควรมีการกำหนดสินค้าเกษตรประจำจังหวัด เพื่อทำการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ ให้ เกษตรฯจังหวัดทำการสำรวจ และทำแผนขับเคลื่อนการเร่งแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู รวมทั้งให้ เชิญสมาคมผู้ค้าปลีก เช่น แมคโคร, บิ๊กซี, โลตัส, ซีพีออล เข้าร่วมหารือถึงความต้องการสินค้าเกษตรว่าต้องการสินค้าอะไร จำนวนเท่าไหร่ และต้องการในพื้นที่ไหน และ กระทรวงเกษตรฯ จะสามารถสนับสนุนความต้องการของผู้ค้าปลีกได้อย่างไร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมาย สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหาร ร่วมกันศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดยนำร่องที่กาญจนบุรี คัดเลือกพื้นที่แห้งแล้งและเกษตรกรมีความต้องการที่จะขับเคลื่อน เมื่อได้พื้นที่แล้วทางสภาหอการค้าจะเข้าไปส่งเสริมและกำกับในเรื่องการตลาด

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง