กรุงไทยโชว์กำไร 29,284 ล้านบ.ปี62 โต2.8% ปลื้มหนี้เสียลดต่อเนื่อง

กรุงไทยโชว์กำไร 29,284 ล้านบ.ปี62 โต2.8% ปลื้มหนี้เสียลดต่อเนื่อง
21 มกราคม 2563
1,190

กรุงไทยฟาดกำไรปี62โต2.8% หรือ2.9หมื่นล้านบาท หลังสินเชื่อโตต่อเนื่อง ปลื้มเอ็นพีแอลลดต่อเนื่องเหลือ4.33% จาก4.53%

     นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ผลประกอบการปี2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 29,284 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ 3.2% จากสิ้นปี ซึ่งส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น แม้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

     ด้านค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของธนาคารเพิ่มขึ้น จากการกันสำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานในไตรมาส 3/2562

    แต่หากไม่รวมรายการพิเศษของรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดังกล่าว กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้น18.2% จากปี 2561 โดยมี NIM ที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 3.07% ลดลงเล็กน้อยจาก 3.13% ในปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในครึ่งหลังของปี

    อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Cost to Income ratio ที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 43.58% ลดลงจาก 45.29% ในช่วงเดียวกันของปี 2561

     นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ของงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 131.76% จาก 125.74% 31 ธันวาคม 2561 โดยมี NPLs Ratio-Gross เท่ากับ 4.33% ลดลงจาก 4.53% 31 ธันวาคม 2561 และมี NPLs Ratio-Net อยู่ที่ 1.83% ลดลงจาก1.94% 31 ธันวาคม 2561

     โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) เท่ากับ 14.80% และ 18.66% ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง