“เก่งศาสตร์ ฉลาดเทค" มิติใหม่เรียนแพทย์

“เก่งศาสตร์ ฉลาดเทค
22 มกราคม 2563
546

“แพทย์” ถือเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน และติดอันดับต้นๆของเด็กไทยเมื่อต้องเลือกเรียนคณะที่ตนเองสนใจ อยากเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การผลิตแพทย์ในยุคดิจิตอลกับอดีตย่อมต้องแตกต่างไปจากเดิม

“Siriraj Education Expo 2020 เก่งศาสตร์ ฉลาดเทค” มิติใหม่แห่งการเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(มม) ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการหลักสูตรการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช สัมผัสห้องผ่าตัดสมอง เสมือนได้ร่วมรักษาชีวิตคนไข้ไปกับทีมแพทย์ศิริราช ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมทางการแพทย์จากศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช (SICOE) Showcaseความทุ่มเทของศิริราช ฯลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ม.ค. 2563 ณ สยามพารากอน

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม ประธานเปิดงาน กล่าวว่านับวันโรคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะแม้แต่ไวรัสเองก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ดังนั้น การเรียนแพทย์จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของไวรัส โรค และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อบอกเล่าแก่นักเรียนมัธยมปลาย พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความคิด ความฝันว่าอยากเป็นแพทย์ อยากให้ลูกเรียนแพทย์ ที่ไม่ได้เพียงบอกว่ามาเรียนศิริราชจะได้ความรู้อย่างไร แต่จะเป็นการถ่ายทอดกระบวนการหล่อหลอมแพทย์ ที่ไม่ใช่รักษาโรค แต่เป็นผลิตแพทย์ที่รักษาคนไข้ที่เป็นโรค

“แพทย์ที่ดีต้องใส่ใจทั้งโรคภัยไข้เจ็บทางกาย และจิตใจ ทั้งของคนไข้ ครอบครัวคนไข้และสังคมที่อยู่รอบคนไข้ ศิริราชมีกระบวนการถ่ายทอดให้แก่ผู้มาเรียน 6 ปีของการเรียนแพทย์เพื่อทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงของวิชาชีพแพทย์ที่ไม่ใช่งานน้อย ๆ หรือรายได้เยอะๆ แต่ความสุขได้เห็นคนที่ทุกข์มาหาแพทย์ และทำให้ทุกข์นั้นหายไปหรือบรรเทาทุกข์ลง ทุกวันที่ตั้งใจเรียน ทำงานจะทำให้แพทย์มีความสุข รวมถึงอยากประกาศให้สังคมรู้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความใส่ใจ เราเห็นสังคมโลกเปลี่ยนไป เห็นพลังในคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ โดยคณาจารย์ต่างทุ่มเทการเรียนการสอนให้รู้ลึกในวิชาการ รู้กว้างในทักษะรอบด้าน สามารถตอบโจทย์ของผู้ที่ตั้งใจมาเรียนที่ศิริราช”นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม มีประวัติศาสตร์ และได้รับความเชื่อถือจากประชาชนกว่า 130 ปี นอกจากมีความรู้ด้านการแพทย์ที่ดีแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีทักษะสังคม

นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวว่าขณะนี้คณะแพทย์ศิริราช ได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนรองรับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเด็กในยุคปัจจุบัน และเทคโนโลยี เพราะตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแต่แพทย์ยังคงเป็นการเรียนการสอนที่ผ่านการปฎิบัติ มีทักษะวิชาชีพ และทักษะสังคมที่ดีเยี่ยม

ดังนั้น ในปี2564 ซึ่งจะมีการใช้หลักสูตรใหม่จะเป็นการผลิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ SKILLS คือ Soul มีคุณธรรมแห่งวิชาชีพ คำนึงถึงผู้ป่วย รับผิดชอบต่อสังคม Knowledge มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การดูแลผู้ป่วย การวิจัย Information ใช้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ Learning คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สื่อสารเป็น ทำงานเป็นทีมได้ Leader มีทักษะชีวิต ทักษะสังคม เป็นผู้นำได้ และSkills มีทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วย การสืบค้นเพิ่มเติม การทำหัตถการ และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

“ขณะนี้ศิริราชกำลังปรับปรุงหลักสูตรการเรียนแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำมาใช้ในปีการศึกษา 2564 โดยแพทย์ในอนาคตต้องรู้จักการจัดการข้อมูล Bigdata และต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการรักษา วินิจฉัยโรค หรือทำวิจัย รวมถึงแพทย์ต้องมีทักษะสังคม สื่อสารกับผู้ป่วยได้ เข้าใจผู้ป่วย ต้องเป็นแพทย์ที่รักษาทั้งทางกาย และจิตใจ ดังนั้น ถึงแพทย์จะเป็นคณะที่เรียนยาก มีความเครียด แต่กระบวนการเรียนการสอนต้องทำให้แพทย์มีความสุขตั้งแต่ตอนเรียนไปจนถึงทำงานด้วยจิตวิญญาณของแพทย์” นพ.ยอดยิ่ง กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง