'วุฒิสภา' เสียงเอกฉันท์ 225 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63

'วุฒิสภา' เสียงเอกฉันท์ 225 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63
21 มกราคม 2563
1,568

 “วุฒิสภา” เสียงเอกฉันท์ 225 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 “อนุทิน” ขอบคุณ ย้ำจะใช้งบฯ โปร่งใส ทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมวุฒิสภา  เมื่อเวลา 16.20 น. ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสียงเอกฉันท์​ด้วยเสียง  225 เสียง ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่เห็นชอบ แต่มีผู้งดออกเสียง 8 เสียง หลังจากใช้เวลาพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบฯ พ.ศ.2563  ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มกราคม

ภายหลังการลงมติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับที่ประชุมวุฒิสภาตอนหนึ่งว่า รัฐบาลขอบคุณส.ว.  พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ แผนนโยบายระดับชาติ และนโยบายเร่งด่วน เพื่อประโยชน์กับประชาชนและประเทศ ส่วนข้อเสนอแนะ รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรคุ้มค่า ทั้งนี้ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส และทำโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้หลังจากการพิจารณาของส.ว. แล้วเสร็จ นายพรเพชร จะได้ส่งร่างกฎหมายให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประกาศใช้ต่อไป อย่างไรก็ดีตามรัฐธรรมนูญก่อนที่นายกฯ จะนำร่างพ.ร.บ.งบฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องรอระยะเวลาให้พ้น 5 วัน เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาที่มีประเด็นติดใจ ยื่นเรื่อง หากพบว่ามีความไม่ถูกต้อง หรือพบประเด็นความชอบของรัฐธรรมนูญ หรือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่โปร่งใสในลักษณะจัดสรรงบเพื่อประโยชน์ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ ส.ส. หรือส.ว. สามารถเข้าชื่อกัน 1 ใน 10 เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ซึ่งระหว่างนั้น นายกฯต้องรอคำวินิจฉัยก่อนจะนำร่างพ.ร.บ.งบฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง