เริ่มแล้ว! ศาล รธน. ประชุมวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

เริ่มแล้ว! ศาล รธน. ประชุมวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่
21 มกราคม 2563
6,610

ศาล รธน. ได้เริ่มการประชุมของคณะองค์ตุลาการในการวินิจฉัยของคดี ที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องให้ศาลฯ วินิจฉัยว่าการกระทำของอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ คล้ายกันกับสมาคมอิลลูมินาติ

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างการประชุมถึงผลการวินิจฉัย เพื่อเตรียมขึ้นนั่งอ่านคำวินิจฉัยของศาลฯ ในคดีที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ ศาลฯ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มลังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

คดีนี้เกิดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคมปีก่อน นายณฐพร กล่าวหา พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้าพรรค) นายปิยบุตร แสงกนกกุล (เลขาธิการพรรค) และคณะกรรมการบริหารพรรค ว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมองว่าข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีถ้อยคำที่แสดงถึงการยอมรับว่าประเทศไทยต้องมี "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" แต่ใช้คำว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" แทน แสดงให้เห็นว่าหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ในข้อบังคับพรรค ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 ว่า "ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

ผู้ถูกร้องทั้ง 4 มีพฤติการณ์กระทำและมีแนวคิด ทัศนคติ คลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตกและเป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมที่มองว่าการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถไปด้วยกันได้กับการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

นายธนาธรเป็นนายทุนของเว็บไซต์และนิตยสาร ฟ้าเดียวกัน ที่มีเนื้อหาเผยแพร่โจมตีและลดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวคิดการ "โค่นอำมาตย์" นอกจากนี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคฯ ยังมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นสมาชิกพรรค เห็นได้จากภาพและข้อความต่าง ๆ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก ที่แสดงให้เห็นเจตนาว่าไม่เคารพหรือยินดีในการมีอยู่ขององค์พระมหากษัตริย์

นายปิยบุตร เลขาธิการพรรคฯ มีการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จากการแสดงความคิดเห็นเรื่องสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายเวที รวมทั้งในการปราศรัยหาเสียงที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และสัญลักษณ์ของพรรคมีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว ซึ่งมีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งเป็นองค์กรลับที่รู้จักกันทั่วไปว่า มีเป้าหมายใหญ่ต้องการล้มล้างหรือปฏิวัติความเชื่อใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องระบอบการปกครองและศาสนา แสดงให้เห็นว่า อนค. มีวัตถุประสงค์ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่เชื่อถือความคิดเก่า ๆ ที่สั่งสอนกันมา อนค.จึงเป็นพรรคการเมืองที่เป็นอันตรายต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ล่าสุดในเวลา 09:55 ที่ผ่านมาผู้ร้องหรือนายณฐพร โตประยูรได้เดินทางมาถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อฟังคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้แล้ว

นายณฐพร เปิดเผยว่า คดีนี้มี 4 ประเด็นใหญ่ ๆ หนึ่งในนั้นคือสัญลักษณ์ของพรรคฯ ที่คล้ายกับ สมาคมอิลลูมินาติในยุโรป ประกอบกับการกระทำและแนวคิดที่เหมือนกันในอดีต แต่สุดท้ายผลจะออกมาเป็นอย่างไร คนที่จะเป็นผู้พิจารณาหรือตัดสินนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยในวันนี้

นายณฐพรยังเปิดเผยอีกว่า ตามกฎหมายข้อนี้เป็นกฎหมายกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท และส่วนตัวไม่ได้ต้องการให้สังคมเกิดการแตกแยก แต่มีความปรารถนาดีต่อพรรคการเมืองว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย

คำร้องนี้ นายณฐพรได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3 ประเด็น คือ
1.ข้อบังคับของพรรคเป็นโมฆะหรือไม่
2.ผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
3.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค อนค. รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง