ก.ล.ต.คาดไฟเขียวตั้งกองทุนSSFก.พ.นี้

ก.ล.ต.คาดไฟเขียวตั้งกองทุนSSFก.พ.นี้
21 มกราคม 2563
871

ก.ล.ต. คาดไฟเขียวบลจ.ตั้งกองทุน SSF ก.พ. หลังเกณฑ์ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา พร้อมเปิดให้ บลจ. สาส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนให้ ก.ล.ต. พิจารณาได้ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วเสนอขายแก่นักลงทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. สามารถส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ให้ ก.ล.ต. พิจารณาได้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสนอขายกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็ว

ทั้งนี้ แนวทางการจัดตั้งกองทุน SSF สามารถทำได้ทั้งการจัดตั้งกองทุนใหม่ หรือนำกองทุนที่มีอยู่แล้ว มาขอแก้ไขเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน SSF ได้

อ่านข่าว-ก.ล.ต. เล็งเปิดทางผู้ลงทุนไทยกระจายลงทุนในต่าง

“ก.ล.ต. คาดว่า เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน SSF จะสามารถนำลงประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ ก.ล.ต. จะสามารถอนุมัติจัดตั้งกองทุน SSF ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช่นกัน” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

อนึ่ง ภาครัฐเห็นความสำคัญที่ประชาชนจำเป็นต้องมีการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว จึงได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน SSF โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 30 ของรายได้และไม่เกิน 200,000 บาทในแต่ละปี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: