TCAP เก็บหุ้น MBK เข้าพอร์ตเพิ่ม

TCAP เก็บหุ้น MBK เข้าพอร์ตเพิ่ม
20 มกราคม 2563
1,279

"ทุนธนชาต" ไล่ซื้อหุ้น "เอ็ม บี เค" เพิ่มจำนวน22,353,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.3188% ที่ราคาหุ้นละ21.201 บาท ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มขึ้นเป็น 359,642,600 หุ้น หรือคิดเป็น 21.2188%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 พบว่ามีการรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK จำนวน 22,353,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.3188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาหุ้นละ21.201 บาท โดยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) TCAP และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มขึ้นเป็น 359,642,600 หุ้น หรือคิดเป็น 21.2188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง