รวมภาพพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตํารวจ

รวมภาพพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตํารวจ
18 มกราคม 2563
5,075

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตํารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย

157934534755

157934537350

157934540334

157933928224

157933929920

157933931858

157934542526

157934546168

157934766715

157934768116

157934769725

157934771620

157934773045

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง