ยื้อเยียวยาจ่าย 'อสมท' คลื่น 2600 

ยื้อเยียวยาจ่าย 'อสมท' คลื่น 2600 
17 มกราคม 2563
876

กสทช.ชงเข้าบอร์ดเคาะมูลค่าอีกที 29 ม.ค.นี้

โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุม กสทช. และให้ดำเนินการปรับปรุงรายงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของ อสมท ที่เหลืออยู่ และให้เสนอ สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 หรือก่อนการประชุม กสทช. 3 วัน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาในคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่บมจ.อสมท เป็นผู้ถือครองคลื่นดังกล่าวอยู่ที่ 150 เมกะเฮิรตซ์ โดยก่อนหน้านี้ รายงานข่าวระบุว่า มูลค่าที่สำนักงานกสทช.จะเสนอบอร์ดให้อนุมัติเพื่อเยียวยาให้แก่อสมทจะอยู่ที่ 11,172 ล้านบาท โดยจะคำนวณจากมูลค่าราคาคลื่นจริงจาก 40% ของราคาคลื่นเริ่มต้นประมูลของคลื่น 2600 ที่ 1,862 ล้านบาท ต่อ 10 เมกะเฮิรตซ์ จะได้เท่ากับ 744.8 ล้านบาท ต่อ 10 เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้น 150 เมกะเฮิรตซ์ จะได้รับเงินเยียวยาเท่ากับ 11,172 ล้านบาทดังกล่าว ซึ่งหากวันที่ 16 ก.พ.นี้ มีการประมูล 5จีและสามารถขายออกได้ทุกใบอนุญาตก็สามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับอสมทได้ในทันที

สำหรับวาระเรื่องที่ 2 นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ยังมีมติในกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ทำหนังสือถึง สำนักงาน กสทช. ลงในวันที่ 7 ม.ค.2563 เรื่องขออนุญาตจัดหาช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉินของบมจ.ไทยคมตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้ ดาวเทียมไทยคม 5 มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับระบบควบคุมและแจ้งสถานะ ขณะที่ ดาวเทียมไทยคม 6 ที่เป็นดาวเทียมสำรอง มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้ว จึงขอให้สำนักงานกสทช.อนุญาตให้ไทยคมใช้ดาวเทียมต่างชาติได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยมีรายละเอียด คือ อนุญาตให้ไทยคมใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ จากดาวเทียม KTSat 8 ของเกาหลีใต้, Measat3/Measat3A ของมาเลเซีย และ Apstar7 ของประเทศจีน ซึ่งรวมกันไม่เกิน 5.50 ทรานสปอนเดอร์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2563 จนถึงวันที่ 10 ก.ย.2564 (สิ้นสุดสัญญาณสัมปทานวันที่ 11 ก.ย.2564) เพื่อให้การใช้งานไม่สะดุด

และไทยคมต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉิน หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ และ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการให้ไทยคม ปฏิบัติตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศตามที่ได้มีการลงนามผูกพันตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง